:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Konferencia „Filozofia a sociálne vedy“

14. ročník: Praha, Bratislava, Liberec

Téma konferencie: Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti

Utorok 18.11.2014

13:30 hod.

Prezentácia od 13.00 hod. na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, zasadačka G 236, 2. poschodie

Otvorenie: Miroslav Pekník

Plenárne prednášky (13:45 - 16:45)
Moderuje L. Hohoš

Josef Šmajs: K problému filosofické odpovědnosti (hosťovská prednáška)
Marek Hrubec: „Žádný mír bez spravedlnosti“? Dilemata prospektivní odpovědnosti
František Škvrnda: O globálnom rozmere zodpovednosti bezpečnostných elít na začiatku 21. storočia

16.45– 17.00 Prestávka

Reflexia zodpovednosti vo filozofii dejín (17.00-18.00)
Moderuje M. Hrubec

Ladislav Hohoš: Nevyhnutnosť ako zdanie, ktoré sa stalo skutočnosťou
Erik Leško: Tragický humanizmus a transhistorická zodpovednosť u K. Marxa C. L. R. Jamesa

Predstavenie knihy (18.00-18.30)
Moderuje M. Hrubec

Břetislav Horyna: Kapitalismus: mýtus jednoho slova. Politické eseje. Recenzent L. Hohoš

Streda 19.11.2014

9:00 hod.

Prednášky pri príležitosti vydania knihy Morální odpovědnost a její aspekty (9.00 - 10.30)
Moderuje M. Hrubec.

Vlastimil Hála: Morální odpovědnost. Její aspekty a souvislosti
Zuzana Palovičová: Pojem sociálneho fungovania a problém zodpovednosti

10.30 – 10.45 Prestávka

Plenárna prednáška (10.45 - 11.45)
Moderuje L. Hohoš

Jozef Lysý: Politická zodpovednosť za vlády trvalej zmeny

11.45 - 12.45 Prestávka na obed

Zodpovednosť politiky a politikov (12.45 - 14.15)
Moderuje P. Dinuš

Ľubomír Belás: Ne (zodpovednosť) politikov v kontexte dynamiky sociálno-politických procesov súčasného sveta. So zreteľom na vývoj po roku 1989
Martin Muránsky: Demokracia a kapitalizmus v koncoch. Ako ďalej?
Ivan Bajer: Explózia neefektívnosti Slovenska

Globálne nároky zodpovednosti (14.15 - 15.45)
Moderuje P. Dinuš

Ľuboš Blaha: Globálny kapitalizmus: únik pred zodpovednosťou
Michal Frič: Spravodlivé prerozdeľovanie alebo diktatúra
Peter Takáč: Priznaj aj to, čo nevieš

15.45-16.00 Prestávka

Predstavenie novej knihy Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? (16.00-17.00)
Moderuje L. Hohoš, M. Hrubec, Peter Dinuš

Filozofické východiská zodpovednosti (17.00 - 18.30)
Moderuje L. Hohoš

Martin Solík: Reflexia solidarity v globálnom priestore: problém sociálneho uznania v kontexte médií
Michael Augustín: Hľadanie ukradnutej zodpovednosti: verejné služby v 21. storočí
Svetozár Krno: Politické vedy, hodnoty a zodpovednosť v 21. storočí 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET