:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Konferencie FSS

Ústav politických vied SAV / Institute of Political Science of the Slovak Academy of Science
Futurologická spoločnosť na Slovensku /SKVR/ZSVTS / Futurological Society in Slovakia
Slovenská asociácia Rímskeho klubu / Slovak Association for the Club of Rome

Vás pozývajú na medzinárodné vedecké sympózium
are delighted to invite you to the Symposium

Systémové alternatívy kapitalizmu / System Alternatives to Capitalism

ktoré sa bude konať

29. apríla 2011 / April 29, 2011

Venue: v zasadacej miestnosti ASA na Gunduličovej ul. č. 12, Bratislava, I. posch.

Sympózium sa koná pri príležitosti slovenského vydania knihy Davida Schweickarta „Po kapitalizme. Ekonomická demokracia“ vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov za prítomnosti autora.
Symposium is due to the occasion of Slovak Edition of the David Schweickart´s book After Capitalism: Economic Democracy.

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
riaditeľ ÚPV SAV

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS


Program sympózia / The program


9.00 – 9.30 hod. Prezentácia / Presentation
9.30 – 9.45 hod. Otvorenie / Opening Address

PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Slovenská asociácia Rímskeho klubu

Prvá časť (koná sa v jazyku slovenskom a českom)
First part in the Slovak and Czech language

9.45 – 12.45 hod. K problematike ekonomickej demokracie a alternatív ku kapitalizmu vystúpia / Joint Reports:

PhDr. Marek Hrubec, PhD. (Centrum globálních studií FU AV ČR – FF KU, Praha)
Ing. Ilona Švihlíková, PhD. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha)
PhDr. Milan Valach, PhD. (Pedagogická fakulta MU, Brno)
doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava)
Ing. Marián Vitkovič (Nezávislý inštitút ekonómie, Bratislava)
PhDr. Ivan Bajer, CSc. (Futurologická spoločnosť na Slovensku)
h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
Mgr. Kristína Šabíková (doktorandka FiF UK, Bratislava)
Ing.Peter Zajac-Vanka (Knowledge Management Institute, Bratislava)

12.45 – 13.45 hod. Obedná prestávka

Druhá časť (koná sa v jazyku anglickom)
Second part in English

13.45 – 14.30 hod. Vystúpenie / Initial Lecture: prof. David Schweickart (Loyola University, Chicago)
14.30 – 16.45 hod. Seminár. Diskusia / Workshop. Statements and Discussion.
16.45 – 17.00 hod. Záverečné slovo / Concluding Words: D. Schweickart, L. Hohoš


Videozáznam zo sympózia / Video from the symposium
 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET