:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Konferencie FSS

Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha),
Ústav politických vied SAV (Bratislava),
Futurologická spoločnosť na Slovensku,
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava),
Sociologický ústav AV ČR (Praha),
Centrum současného umění DOX (Praha)
Slovenská asociácia Rímskeho klubu

Vás zvou na
Vás pozývajú na

12. ročník konference "Filosofie a sociální vědy",
v letošním roce na téma

"Sociální změny a proměny civilizace"
"Sociálne zmeny a premeny civilizácie"

Součástí konference bude vernisáž výstavy
"Kartografie změny: příběhy sociální změny"

Program

Praha: pondělí a úterý 12. - 13. 11. 2012
Bratislava: středa až pátek 14. - 16. 11. 2012

Pondělí, 12. 11. 2012
Praha, Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

13:45 Úvodní slova
Marek Hrubec (Centra globálních studií AV ČR a UK)
Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR)

14:00 - 15:30 Sociální změny a protesty
Radek Buben (Filozofická fakulta UK, Praha), Antikapitalistická vlna v Latinské Americe
Martin Brabec (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Kapitalismus, trh a dynamika sociální změny
Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková (Filozofická fakulta UK, Praha a Sociologický ústav AV ČR, Praha), Nespokojenost a protest v České republice

15:45 - 17:30 Panelová diskuse
Jaroslav Anděl (umělecký ředitel Centra současného umění DOX)
Stanislav Štech (prorektor Univerzity Karlovy v Praze)
Jaroslav Zavadil (předseda ČMKOS)
Tomáš Tožička (občanská iniciativa Alternativa zdola)
Jan Májíček (občanská iniciativa ProAlt)

18:00 - 20:00 Vernisáž výstavy "Kartografie změny: příběhy sociální změny"
Performance

Úterý 13. 11. 2012
Praha, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

10:00 - 11:30 Předpoklady sociální změny
Petr Bláha (Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem), O současné touze po změně
Zdeněk Vopat (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Vliv internetu na protestní hnutí
Martin Šimsa (Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem), Změna, reformy a revoluce v českém demokratickém diskursu

11:45 - 13:15 Kritická teorie kulturních a sociálních změn
Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Kultura kontra neoliberalismus: kritika autoritářství a thatcherismu
Ondřej Štěch (Filosofický ústav AV ČR, Praha), K možnostem institucionalizace sociální změny
Mikuláš Havran (Filozofická fakulta UK, Praha), Sociální změna a sociální soudržnost

14:30 - 16:00 Sociální změny v evropském a českém diskurzu
Jiří Loudín (Filosofický ústav AV ČR, Praha), Evropa jako proměna. Mezi eustalgií a transformismem
Vlastimil Hála (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Utváření společných evropských hodnot
Václav Novotný (Občanská futurologická společnost, Praha), Hospodářská krize v podmínkách globalizace

16:15 - 17:45 Dlouhodobé a skryté sociální změny
Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR, Praha), Sociální změny viditelné a neviditelné
Miloš Havelka (Fakulta humanitních studií UK, Praha), Tradice, změna a reprodukce
Johann P. Arnason (Fakulta humanitních studií UK, Praha), Civilizační změny: Evropa a Asie opět na rozcestí

18:00 - 19:30 Prezentace nové knihy Krize a politické křižovatky: rozhovory s českými politickými teoretiky
Jan Rovenský a spoluautoři knihy

Streda, 14. 11. 2012
Konferencia v Bratislave sa koná pod záštitou predsedu Národnej rady SR pána Pavla Pašku
Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV (Štefánikova 3)

13:00 - 13:15 Úvodné slová
Miroslav Pekník (Ústav politických vied SAV, Bratislava)
Karol Nemoga (Slovenská asociácia Rímskeho klubu)

13:30 - 15:30 Plenárne prednášky
moderuje Miroslav Pekník
Ladislav Hohoš (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Problém revolúcie v biopolitickom kontexte
Marek Hrubec (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Zdroje civilizační krize a následné sociální konflikty

15:45 - 17:45 Plenárne prednášky
moderuje Peter Dinuš
Peter Stanek (Ekonomický ústav SAV, Bratislava), Globálna kríza a kontrolovaná spoločnosť
Ilona Švihlíková (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha), Kořeny a implikace současné ekonomické krize

18:00 - 19:00 Panelová diskusia o aktuálnych sociálnych zmenách
Ľuboš Blaha (predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti)
Koloman Ivanička (Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR)
Ladislav Kiczko (Filozofická fakulta UK, Bratislava) - (aj) moderátor
Martin Muránsky (Fridrich Ebert Stiftung)

Štvrtok, 15. 11. 2012
Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV (Štefánikova 3)

9:00 - 11:00 Politická filozofia a politická ekonómia pre 21. storočie
moderuje Marek Hrubec
František Novosád (Filozofický ústav SAV, Bratislava), O nevyhnutnosti a nemožnosti systémovej zmeny
Peter Dinuš (Ústav politických vied SAV, Bratislava), O politickom presadzovaní antikapitalistickej alternatívy
Martin Profant (Filosofický ústav AV ČR, Praha), Vzdělání a linie vyloučení
Milan Šikula (Ekonomický ústav SAV, Bratislava), Problémy obsahovej a metodologickej inovácie ekonomickej vedy

11:15 - 12:45 Kritická teória sociálnych zmien v globalizujúcom svete
moderuje Jozef Lysý
Oleg Suša (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Civilizace v krizi a riziko
František Škvrnda (Ekonomická univerzita, Bratislava), Sociálne zmeny bezpečnosti v 21. storočí vo svetle kritických teórií
Zuzana Uhde (Sociologický ústav AV ČR, Praha), Ekonomická participace jako cesta k genderové rovnosti?

14:00 - 15:30 Kritická teória sociálnych zmien
moderuje Ladislav Hohoš
Jozef Lysý (Pedagogická fakulta UK, Bratislava), Sociálne ocenenie: vysoko nepravdepodobná udalosť?
Michal Pullmann (Filozofická fakulta UK, Praha), Jednotně k nerovnosti? Pozdně normalizační společnost a polistopadová transformace
Michael Hauser (Pedagogická fakulta UK, Praha), Principy nové civilizace

15:45 - 17:15 Kritická teória sociálnych zmien
moderuje František Škvrnda
Lubomír Dunaj (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Teória spravodlivosti ako Gesellschaftsanalyse
Ondřej Lánský (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Perspektiva filosofie osvobození
Ivan Buraj (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Filozofia zmeny

Piatok, 16. 11. 2012
Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV (Štefánikova 3)

9:00 - 10:30 Spôsoby presadzovania ekonomickej demokracie
moderuje Peter Dinuš
Erik Leško (Filozofická fakulta UKF, Nitra), Globalizácia ako politika depolitizácie. K post-marxistickej kritike neoliberálnej reifikácie
Dominika Dinušová (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Globálny kapitalizmus alebo medzinárodný imperializmus?
Ivan Bajer (Futurologická spoločnosť na Slovensku), Spor o nové vládnutie a globálna vodná kríza

10:45 - 12:15 Sociálna filozofia a politická ekonómia pre 21. storočie
moderuje Marek Hrubec
Martin Solík (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava), Uznanie, kultúrne uznanie a sociálna spravodlivosť
Peter Takáč (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Nespokojnosť v liberálnej demokracii
Kristína Šabíková (Filozofická fakulta UK, Bratislava), K problematike záväzkov globálnej spravodlivosti

12:30 - 14:00 Spôsoby presadzovania antikapitalistickej alternatívy
moderuje Ladislav Hohoš
Peter Nedoroščík (skupina Utopia, Bratislava), Participácia kontra deliberácia - rozpor v koncepte radikálnej demokracie?
David Sulík (Národná banka Slovenska), Asociačné usporiadanie ekonomiky - zmluvná ekonomika
Albín Bella (Filozofický ústav SAV, Bratislava), Participatívna ekonomika - kooperácia vytláča konkurenciu

14:00 - 14.30 Záverečná diskusia 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET