:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Podujatie FSS

P O Z V Á N K A

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

20. výročie založenia Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Akcia VS 30 207

Vás pozýva na konferenciu na tému

Slovensko z pohľadu futurológie

Začiatok seminára: 17. septembra 2013 o 15:00 hod.
Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, zasadačka G 236 (2. poschodie)

Program:

Slovensko z pohľadu futurológie:

pozdrav predsedu OFS Praha doc. F. Petráška

  1. M. Majtán (čestný predseda FSS) Rezignovaná vízia Slovenska
  2. A. Hykisch Civilizačné premeny ako agenda futurológie
  3. F. Novosad Inštitucionálne a intelektuálne predpoklady sebareflexie slovenskej spoločnosti
  4. Ľ. Blaha (predseda výboru NR SR pre európske záležitosti) Slovensko, Európa a budúcnosť
  5. I. Haluška Spravodlivosť a ekonomika
  6. K. Ivanička Genius loci – Slovensko
  7. I. Bajer Pojem vitalizácie a jeho význam v prognostike
  8. J. Herich Dve dekády prognózovania školstva
  9. V. Jablonický O niekoľkých rizikách v budúcnosti
  10. L. Hohoš Slovensko a démon industrializácie

Diskusia

Účastníci konferencie sú pozvaní na spoločenské posedenie - čašu vína o 18.00 hod. (klub FFUK, Štúrova ul.9)

S pozdravom

Ladislav Hohoš, v. r.
predseda FSS SKVR ZSVTS

Bratislava, 04.09.2013


Video z podujatia 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET