:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Publikácie

Milan Valach: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu

Vydavateľstvo: Grimmus, 2009

Počet strán: 408 strán
Väzba: brožovaná väzba
Rozmer: 147×208 mm
Hmotnosť: 510 g

Jazyk: český jazyk

ISBN: 9788090283152

Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. V základech všech těchto historických jevů objevuje stejné ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností. Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu, příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi. Ten a jej provázející konzumní kultura jsou v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického. Ale i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti – především z řad environmentálních myslitelů – ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, která se proto jako celek ocitá v krizi a je nucena čelit hrozbě nového fašismu. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému i našeho myšlení.

Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejím dědictví. Čtenářům nabízí její převratnou až šokující interpretaci, která však otevírá cestu k překonání této historické zátěže. To je na základě provedených analýz nacházeno v projektu participativní společnosti založené na zaměstnaneckém vlastnictví podniků a přímé demokracii.

„Dům se, tak jako už mnohokrát, hroutí a v jeho sutinách opět zahynou naděje stamiliónů na svobodný a člověka důstojný život. Filosof Milan Valach odkrývá ve své nové knize nevyléčitelné vady v kostře i útrobách této absurdní stavby. Jak velká musí ale být nadcházející katastrofa, aby si svět konečně uvědomil, že tento nemocný organismus už nemůže žádná operace zachránit? Křivý dům nelze narovnat. Je třeba ho definitivně opustit.“

Milan Nápravník, spisovatel

„Po dvoch desaťročiach od Nežnej revolúcie konečne prichádza kniha zbavená poplatnej rétoriky a ideologických klišé, ktorá reflektuje stav sveta bez škrupulí, no aj bez zbytočných emócií a patetických fráz.“

Ivan Dubnička, kulturolog


Obsah
Kapitola - 1. I. Přítomnost jako výzva ke změně . . . 7 - 10


Milan Valach přednáší etiku, teorii totalitarismu a morální rozpory moderní společnosti na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem mj. knih Češi v neklidné době (2006) a Marxova filozofie dějin (2005), publikuje ve Filozofickém časopise, v literárním čtrnáctideníku TVAR, na stránkách internetového deníku Britské listy, Nové slovo a jinde.

Jako občanský aktivista prosazuje myšlenky ideje přímé demokracie a zaměstnaneckého vlastnictví již od r. 1990, nejprve jako člen Levé alternativy, nyní jako mluvčí Hnutí za přímou demokracii. Aktivně se zúčastnil boje proti vzniku americké vojenské základny v ČR, kde vedl brněnskou skupinu iniciativy Ne základnám.

>> Späť na stránku - Publikácie 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET