:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Publikácie

HARDT, M. - NEGRI, A.: Commonwealth.
Belknap Press of Harvard U.P., 2009.

Ide o záverečný zväzok voľnej trilógie. Až do súčasnosti stoja v protiklade dve formy vlastníctva: súkromné a verejné (sem patrí aj bývalé "socialistické vlastníctvo"). Súčasná kríza kapitalizmu sa dá interpretovať v rámci Marxovho modelu ako konflikt medzi výrobnými silami a výrobnými vzťahmi, kedy biopolitická produkcia, založená na voľnej výmene, je brzdená autarknými výrobnými vzťahmi (snaha extrémne privatizovať, t.j. rozširovať súkromné vlastníctvo) Autori ako alternatívu do budúcnosti uvažujú rozširovanie obecného vlastníctva ("the commons", statky, ktoré môže používať každý), ktoré historicky pretrváva od feudalizmu, ale bolo v rámci industrializmu potláčené oboma dominantnými formami vlastníctva.

Ďalej vyšli:

HARDT, M. - NEGRI, A.: War and Democray in the Age of Empire.
New York, Penguin Press 2004.

HARDT, M. - NEGRI, A.: Empire.
London, Harvard U.P., 2000.

V rámci globalizácie treba braťdo úvahy zmeny, ktoré sa týkajú formy štátu, populárne sa pod tým rozumie obmedzovanie suverenity národných štátov. Hardt a Negri argumentujú, že suverenita nadobúda novú podobu, skladá sa z mnohých národných či nadnárodných organizmov a prvkov, ktoré sú späté prostredníctvom jednotnej logiky vládnutia. Túto novú globálnu podobu suverenity, ako sa formuje pred našimi očami, nazývajú Impérium. Ide o globálnu sieť kapitálového Impéria, ktorá sa líši od známej koncepcie "imperializmu". Toto Impérium nevytvára teritoriálne centrum moci, nespolieha na pevne stanovené hranice či iné bariéry, predstavuje nový mechanizmus vládnutia, ktorý pokrýva globálny priestor. Impérium riadi zmiešané totožnosti, pružné hierarchie a všetky výmeny tým, že si vytvára sieť svojej globálnej kontroly. Obrazne povedané, národných farieb bývalej imperialistickej mapy sveta sú premiešané a splývajú do jednej globálnej dúhy Impéria. Podľa Hardta a Negriho ani USA, ani žiadny iný národný štát dnes už nedokáže vytvoriť centrum, okolo ktorého by sa rozvíjal novodobý imperialistický projekt.
Moc Impéria vlastne nepozná hranice. Po prvé, koncepcia Impéria predpokladá režim, ktorý uplatňuje svoju priestorovú totalitu, vládne v celom "civilizovanom" svete a niet hraníc, ktoré by mohli zastaviť jeho vplyv. Po druhé, Impérium sa presadzuje ako niečo, čo má zastaviť dejiny a "zmraziť" súčasný stav (status quo) akoby na večnosť. Impérium prezentuje svoje vládnutie nie ako prechodnú etapi v pohybe dejín, ale ako režim bez časového obmedzenia, ako niečo, čo stojí mimo histórie alebo dokonca na jej konci. Po tretie, vládnutie v Impériu preniká do všetkých kútov spoločenského života. Snaží sa regulovať nielen vzájomné vzťahy a interakcie ľudí, ale priamo vládnuť nad ľudskou podstatou ("bio-moc"). Po štvrté, kým prax Impéria sa topí v krvi ľudí a národov, jeho oficiálna formálna koncepcia hovorí o trvalom mieri, ale opäť mimo kontext histórie.
Napriek tomu, že formujúce sa Impérium má obrovskú moc, ktorú využíva na útlak a deštrukciu ľudových más, procesy globalizácie poskytujú nové možnosti pre sily oslobodenia od útlaku Impéria. Politickou úlohou síl oslobodenia človeka je je presmerovať kapitalistickú hospodársko-sociálnu globalizáciu k novým cieľom. Tvorivé sily ľudových más, ktoré dosiaľ Impérium akceptujú, dokážu vybudovať anti-Impérium ako alternatívu politickej organizácie globálnych tokov a výmen. Ľudové masy prostredníctvom boja vytvoria nové demokratické formy. Zdrojom evidentnej sociálnej nerovnosti je v súčasnosti sféra výroby, kde vzniká najúčinnejší odpor a alternatívny súčasnej moci Impéria.

Anotáciu spracoval Ladislav Hohoš.

>> Späť na stránku - Publikácie 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET