:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Publikácie

P. Frič, A. Veselý (editoři): Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti

Autoři scénářů: M. Balabán, V. Benáček, P. Frič, J. Kloudová, M. Nekola, M. Nekolová, F. Ochrana, M. Potůček, A. Rašek, A. Veselý

Vydavatelství MATFYZPRESS, Praha, 2010

ISBN 978-80-7378-110-1

Publikace je neprodejná

Elektronická verze (rozšířená o lidské příběhy) ke stažení Dokument ke stáhnutí zde

Úvod

Strategicky snad nejdůležitějším faktorem současné situace, v níž se Česká republika nachází, je fakt, že světová finanční krize také otevřela reálnou možnost kombinovaného efektu souběžného vzniku několika krizí – ekonomické, finanční, politické, bezpečnostní, energetické, klimatické, personální i morální, krize vzájemných vztahů a krize vědy, zvláště ekonomie. Tento fakt může naši společnost vyslat na dráhu specifického modernizačního vývoje, který bude psát novou kapitolu českých dějin. Jaká kapitola to bude, to teď přesně nikdo neví. Nejhledanějším receptem v následujících měsících a možná i letech bude recept na obnovení důvěry. Ale jak se obnovuje důvěra v podmínkách slabého politického vůdcovství? A co když jsme jen na začátku dominové reakce? Co když začnou ve světě padat další a další banky, i když budou zdravé (jako ty naše!?), ale v podmínkách obecné nedůvěry a negativních ekonomických očekávání už nebudou schopné dál fungovat? Co když pak budou krachovat další továrny a propouštět další tisícky lidí? A co se stane až nás překvapí další výpadek dodávek plynu v Ruska? Bude více českých politiků díky svému odporu k EU, rasistickým postojům k Romům a nenávisti k přistěhovalcům katapultováno do vysoké politiky? Vyhrají některé příští volby extrémisté, kteří budou na krizi důvěry reagovat nejrafinovaněji a nabídnou Čechům schopného charismatického vůdce, jenž jim, budou-li ho slepě následovat, slíbí záchranu? To se nedá přesně odhadnout, ale můžeme říci jedno, čím hlubší bude ekonomická krize a čím větší bude multiplikační efekt jednotlivých krizí, tím bude pravděpodobnější, že se tak stane.

Klíčovým bodem uvažování o budoucnosti ČR je řešení otázky, jestli se nám podaří či nepodaří zažehnat koincidenci několika akutních krizí najednou, případně jestli ekonomická krize bude hluboká a vleklá a její řešení bude vyžadovat dlouhodobé, intenzivní úsilí. Anebo ji překonáme jaksi z chodu a jen s malými šrámy v podobě dočasného poklesu výše HDP a jenom nevýrazné vlny nárůstu míry nezaměstnanosti. Turbulentní a poklidné řešení výše uvedené otázky načrtávají dvě zásadě odlišné vývojové varianty ČR, od nichž tým autorů této publikace odvíjel jednotlivé scénáře konkrétních oblastí života české společnosti v příštích dvaceti letech.

Scénáře budoucnosti jsou jednou z nejčastějších metod užívaných v prognostice. Jsou to vlastně vyprávění a příběhy o možných budoucnostech. Jejich cílem není přesná predikce budoucího vývoje (tedy přesné stanovení toho, „co se stane“), ale uspořádání mnoha různých tvrzení o budoucnosti do fiktivních, ale vnitřně koherentních příběhů, které mohou za určitých podmínek skutečně nastat. Někdy jsou scénáře dokonce přímo psány tak, aby budoucnost v nich popisovaná nenastala. Psaní scénářů vychází z předpokladu, že budoucnost nelze přesně předpovědět, a že tedy nejlepší strategií je pracovat a počítat s několika odlišnými budoucnostmi. Proto je zpravidla psáno několik různých scénářů současně. Jednotlivé scénáře pak vytvářejí „mapu možných budoucností“, která slouží jako nástroj k porozumění budoucnosti.

Hlavním cílem předkládaných scénářů vývoje české společnosti je podnítit čtenáře k vlastnímu uvažování o budoucnosti. Chceme jim poskytnout impuls k uvažování o možných situacích, kterým s jistou pravděpodobností budeme muset v budoucnosti čelit, ale kterým se lze na základě dnešních rozhodnutí ještě vyhnout. Na těchto stránkách jejich návštěvníkům postupně nabídneme devět scénářů, které se věnují různým oblastem vývoje ČR, ale které spojuje jednotná metodologie i cíl psaní. Pro zvýšení čtenářského účinku je většina scénářů psána v minulém čase.

Pavol Frič, Arnošt Veselý

V Praze 1.7.2009 - 30.9.2030

Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti, Matfyzpress, Praha 2010

(z úvodního slova)

>> Späť na stránku - Publikácie 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET