:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2017

Futurologia.sk - Prognózy, vízie, stratégie ... 2017

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Ing. Michal Majtán, PhD. (12.02.2017)
Predvídanie a formovanie budúcnosti
Všeobecne je pertraktované, že objem výdavkov na vedu a výskum /VV/ je na Slovensku nízky. V absolútnom i relatívnom význame slova. Nízky je najmä v relatívnom vyjadrení. To špeciálne najmä v relácii k väčšine iných štátov sveta. V pojednaní pôjde najmä o porovnávanie a posudzovanie situácie vo vede a výskume na Slovensku, vr. jej výsledkov v rámci Európy.

Ing. Michal Majtán, PhD. (06.02.2017)
K vývoju obyvateľstva na Slovensku
Trendy vývoja počtu obyvateľstva v spoločnosti a v rodinách majú pozorovateľné - priam zákonitosti. V rámci nich vo väčšine tzv. vyspelých krajín /s aspoň štandardnou životnou úrovňou/ pôrodnosť klesla a klesá. Klesá aj pod tzv. záchovnú úroveň /2,2 detí na rodinu/. Pri tom potom dochádza k znižovaniu celkového počtu obyvateľov v danom štáte. Tak je tomu aj na Slovensku.

National Intelligence Council – NIC (07.01.2017)
Globálne trendy: paradoxy pokroku / Global Trends: Paradox of Progress
Dokument „Global Trends: Paradox of Progress“ bol v USA publikovaný 9. januára 2017. Pokúša sa pozrieť na svet za dvadsať rokov. Tento typ dokumentu od roku 1997 pravidelne, každé štyri roky (aktuálne publikovaný dokument je šiesty v poradí), pripravujú americké spravodajské služby pod gesciou Národnej spravodajskej rady (National Intelligence Council – NIC) a ich externí spolupracovníci, odborníci z verejného a súkromného sektora a akademickej sféry.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET