:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2015

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (14.10.2015)
NONRAST ako nová politická ekonómia
Tak ako sa mení náš obraz sveta, kvantová mechanika zavádza nové nevídané pojmy, napríklad nonlokalita a nonlinearita. Nastupuje nová paradigma holistického myslenia. Informačné pole, ktoré spojuje kvantá a galaxie vo fyzickom vesmíre a bunky a organizmy v biosfére, spája tiež mozgy a mysle ľudí v sociosfére. Toto akášické pole tvorí ľudskú informačnú banku, ktorú Carl Jung nazýval kolektívnym nevedomím a Teilhard de Chardin noosférou, tvrdí autor jednej zo správ Rímskeho klubu Ervin Laszlo (Věda a akášické pole). Priekopníkom novej ekologickej ekonomiky a bioekonomiky bol matematik-ekonóm Nicolas Georgescu-Roegen

PhDr. Ivan Bajer, CSc. a Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (01.09.2015)
Kassandra podáva správu o stave sveta
Apollón potrestal Kassandru tým, že je proroctvám, ktoré boli božského pôvodu a teda nespochybniteľné, nikto neuveril. Futurológov nemusí trestať mytologická postava, politici sledujú iba svoje vlastné krátkodobé záujmy a prognostikom ani iným vedcom a odborníkom jednoducho neveria. V tom lepšom prípade nejde o totálnu ignoranciu, niečo si vyberú, vytrhnuté z kontextu, ak sa im to pragmaticky hodí. Dôsledkom toho je, ba čo viac politikom možno oprávnene vyčítať, že nie sú schopní čeliť prepadu trhov a turbulentným civilizačným výzvam.

Hrubec, Marek / Horyna, Břetislav (30.06.2015)
Pražská škola kritické teorie společnosti. Rozhovor s Markem Hrubcem. Pro-Fil, vol. 16, no. 1 (2015). ISSN 1212-9097, s. 82–96.
Už po mnoho let Te zná ceská a stále více také zahranicní odborná verejnost jako predního predstavitele sociálne-politické filosofie. Co Te privedlo k tomu, aby ses se svou nevšední energií venoval práve jejím otázkám, o kterých by mnozí rekli, že nemají východisko? Znacné sociální nerovnosti a nespravedlnosti, extrémní chudoba v rozvojových zemích, snižování mezd v EU a dalších vyspelých zemích, systémová nezamestnanost, rasová a etnická diskriminace, marginalizace odlišných názoru, devastace životního prostredí, nelegitimní špehování a elektronická kontrola, války. To je jen krátký výcet príkladu ruzných problému.

Ing. Michal Majtán, PhD. (05.05.2015)
Milan Vodička: Co s námi bude? - stručná historie příštích 20 let
Autor v knihe zasvätene uviedol predstavu odborníkov ako aj svoj pohľad o vývoji sveta v budúcich 15 – 20 rokoch a sem tam aj ďalej. Nadväzuje na minulosť a najmä na predstavy viacerých futurológov a prognostikov. Okrem úvodu, záveru a prameňov je problematika rozčlenená do 37 kratších častí. Opodstatnene konštatuje, že mnohé oblasti sveta a života na ňom sa výrazne a prudšie menia. Z trendov sa dá odvodiť budúci vývoj.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (28.04.2015)
„Svetlé zajtrajšky“ a možnosť novej modernity
Naša súčasná situácia sa podľa Borisa Budena javí ako spoločnosť bez nádeje, alternatívou je nádej bez spoločnosti. Komunizmus ako alternatíva bol zdiskreditovaný praxou sovietskeho systému, a to z ideologických dôvodov; deklarované budovanie komunizmu vyústilo do reálneho socializmu, čo bolo priznaním neúspechu. Slabá mesianistická nádej, že skôr či neskôr sa niečo musí stať, sa strieda s rezignovaným presvedčením, že nič nového už nemôže nastať. Dnes je ľahšie predstaviť si koniec sveta ako koniec kapitalizmu, tvrdí Mark Fisher.

Ing. Michal Majtán, PhD. (15.04.2015)
K vysokým školám na Slovensku
Je pochopiteľné, že vysoké školy /VŠ/ na Slovensku nejestvujú, nekonajú a nepôsobia vo vákuu. Sú v danom – v mnohom aj v špecificky slovenskom - sociálno ekonomickom prostredí. V ňom je ešte aj veľa reziduí zo socializmu ale už aj množstvo praktík kapitalizmu. Z nich ide najmä o pôsobenie rozšírenejších trhových vzťahov, celkového kapitalistického systému, prvkov bezuzdného liberalizmu a pod..

prof. Emil Višňovský (12.03.2015)
Prečo univerzita nie je fabrika, biznis ani úrad?
VUniverzitné (vysokoškolské) vzdelávanie bolo založené na tradičnej filozofickej idei kultivácie osobnosti človeka, jeho morálneho a intelektuálneho rozvoja ako aj na idei slobodného bádania v rámci akademickej komunity. Hoci táto idea prešla historickým vývojom najmä v modernej dobe, od 2. pol. 20. stor. sa otriasa v základoch vplyvom nového spoločenského kontextu, v ktorom musia súčasné univerzity pôsobiť.

Doc. Ján Dudáš, DrSc. (12.03.2015)
Budúcnosť vedy, vzdelania, inteligencie a vysokých škôl
Predvídať budúcnosť znamená usudzovať o priebehu budúcich udalostí na základe smeru a veľkosti síl, ktoré v súčasnosti pôsobia. Pritom dokonalá znalosť síl, ktoré pôsobia pod povrchom – a nie na povrchu – je podstatná.

Ing. Michal Majtán, PhD. (21.01.2015)
Predvídanie a formovanie budúcnosti
Vedou, ktorá sa vedecky zaoberá predvídaním budúcnosti je futurológia. Do jej obsahu patria vízie, prognózy, stratégie, programy i plány. Spracúvajú ich futurológovia, prognostici i praktici štátnych inštitúcií, regiónov, samospráv a väčších podnikov. Okrem toho aj rôzne združenia a spoločnosti /na Slovensku napr. Futurologická spoločnosť na Slovensku, v Čechách Občianska futurologická spoločnosť, v USA – Americká rada pri Univerzite Organizácie spojených národov – OSN, CIA a podobne inde/.

OXFAM ISSUE BRIEFING JANUARY 2015
Wealth: Having It All and Wanting More
Global wealth is increasingly being concentrated in the hands of a small wealthy elite. These wealthy individuals have generated and sustained their vast riches through their interests and activities in a few important economic sectors, including finance and pharmaceuticals/healthcare. Companies from these sectors spend millions of dollars every year on lobbying to create a policy environment that protects and enhances their interests further. The most prolific lobbying activities in the US are on budget and tax issues; public resources that should be directed to benefit the whole population, rather than reflect the interests of powerful lobbyists.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET