:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2014

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (31.12.2014)
Svet 2015 (Futurologická elégia)
Súčasná situácia pripomína nestabilitu pred prvou svetovou vojnou, keď vtedajší hegemón bol oslabený nástupom nových mocností. Dvadsiate storočie ešte neskončilo, lebo nie sú vyriešené geopolitické otázky, pochádzajúce z rozpadu troch monarchií po roku 1914, kedy dvadsiate storočie naozaj začalo. Pápež František v dramatickom apele Mestu a svetu povedal: „Nech svojou dobrotivosťou táto božská moc sníme tvrdosť zo sŕdc toľkých mužov a žien, ponorených vo svetskosti a ľahostajnosti, v tej globalizácii ľahostajnosti – nezáujmu o druhých.“ Požadoval, aby sme neboli ľahostajnými k utrpeniu druhých ľudí. Čo nás čaká, je dlhé a bolestivé obdobie kumulatívneho úpadku, nestabilít a neistôt v rozsahu globálneho zrútenia ako v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia (W. Streeck).

Richard Watson (01.12.2014)
Raz sa pošleme elektronickou poštou
Ako bude vyzerať rande budúcnosti, kedy sa staneme nesmrteľní? Svoje vízie prezradil Brejku medzinárodne uznávaný spisovateľa futurológ Richard Watson (53). Richard Watson napísal štyri knihy o budúcnosti a je zakladateľom internetovej stránky WhaťsNext. Publikuje na nej štvrťročné správy o tom, čo čaká ľudstvo v nasledujúcich desaťročiach, a komentuje globálne trendy.

Mgr. art. Julián Bosák (17.11.2014)
Sľúbili sme si lásku / We promised love (ENG subtitles)
Film k 25. výročiu Nežnej revolúcie z 1989.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. (21.10.2014)
Pikettyho přínos v kontextu vývoje ekonomik Západu
Kniha Thomas Pikettyho Kapitál v 21. století vrátila i do hlavní ekonomické diskuse životně důležitá témata: povahu systému, jeho degenerativní rysy a s tím související patologie, vyjádřena enormním nárůstem nerovnosti. Objemná kniha se stala hitem, což se u odborné literatury čítající téměř 700 stran (v angličtině) nestává příliš často. Účelem tohoto příspěvku je analyzovat hlavní závěry Pikettyho v kontextu současného vývoje ekonomik Západu s přesahy do ostatních subsystémů, např. do politického či mezinárodních vztahů.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (05.10.2014)
Rozkúskovaná vojna
Naozaj boli prekročené všetky hranice masového vraždenia prostredníctvom priemyselných technológií, čo malo za následok ďalšie zločiny proti ľudskosti v 20. storočí, ktoré je najkrvavejším v dejinách. Meradlom, či sa 20. storočie naozaj skončilo, by mala byť schopnosť zahrnúť obete do nášho rozhodovania, aby sme sa vyhli pokušeniu ďalšej svetovej vojny.

Posledný rozhovor s vedcom, publicistom a spisovateľom, prof. Kolomanom Ivaničkom. Pripravil Viktor Timura. (01.10.2014)
Akumulácia duchovnej kultúry v umení a kultúre je predpokladom každej úspešne civilizácie
Tento rozhovor vznikol len dva dni (11.8.2014) pred smrťou profesora K. Ivaničku (13.8.2014). Mal byť rozhovorom k jeho 85. životnému jubileu, ktorých oslavu pripravoval na 25.9.2014. Nepredpokladali sme, že to bude jeho posledný rozhovor. Preto je ho možno považovať aj za odkaz aktívneho vedca – človeka s bohatými medzinárodnými skúsenosťami, publikačnou a pedagogickou činnosťou pre Slovensko, ktoré úspešne reprezentoval na medzinárodnom vedeckom poli a o ktorého povznesenie vo svojej vedeckej činnosti tak neúnavne usiloval.

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (18.09.2014)
Hrozící globální válečný konflikt
Přednáška (videozáznam) profesora Oskara Krejčího.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (18.06.2014)
TTIP – ešte nie je všetko stratené
Parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL si dala vypracovať od nezávislých ekonómov vo Viedni štúdiu o skutočnom dosahu pripravovanej dohody TTIP medzi USA a Európskou úniou (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Výsledok je jednoznačný: vôbec sa neberú do úvahy sociálne náklady, 80 % predpokladaného prospechu spočíva v odstránení regulácií, zrušenie netarifných obmedzení môže vážne ohroziť verejné zdravie a životné prostredie, vlády budú musieť platiť kompenzácie nadnárodným korporáciám.

Thomas Piketty a kolektiv (05.05.2014)
Náš manifest pro Evropu
Je na čase uznat, že existující evropské instituce nejsou funkční a je třeba je znovu vybudovat. Jde o to, aby demokratický systém a veřejné instituce dokázaly znovu získat kontrolu nad globalizovaným finančním kapitalismem 21. století a efektivně jej regulovaly.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (28.04.2014)
Hrozba tretej svetovej vojny?! Dvadsiate storočie ešte neskončilo: 1914-2014
Vo skvelej viktoriánskej dobe storočného mieru Veľká Británia uplatňovala zásadu slobodného obchodu, pokiaľ produkty ostatných krajín vzhľadom na jej technologickú prevahu neboli schopné konkurencie. Zlom nastal v sedemdesiatych rokoch devätnásteho storočia, kedy sa do popredia svetového hospodárstva usilovali dostať zjednotené Nemecko a USA.

Erik Kaliňák (31.03.2014)
Skeptická výzva (študentská práca z futurológie, ide o prácu v rámci kurzu Futorológia a vízia novej civilizácie)
Slovensko a znalostná ekonomika. Kríza a rozpredanie Slovenska. Slovensko ako turistické centrum Európy.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (05.02.2014)
Nad rámec kapitalizmu: od teórie k praxi. Konferencia na pôde Európskeho parlamentu
Pod týmto názvom sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli konala 30. januára 2014 konferencia, ktorú organizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič. Úsilie o hľadanie nekapitalistických alternatív sa stalo naliehavým najmä od vzniku systémovej krízy v rokoch 2007 – 2008.

prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (20.01.2014)
Dvě vývojové linie techniky
Technice, přestože je přibližně tak stará jako člověk sám, jako kultura, lidé ani dnes dobře nerozumějí. Společenské vědy totiž zkoumají hlavně lidské, sociální a politické problémy. Vědy přírodní, jak jinak, jen samovolně vytvářenou přírodu. Také proto teorie techniky za skutečným technickým vývojem zaostává. Všichni patrně tušíme, že jsme jedinými tvůrci a uživateli techniky, a že jsme na ni odkázáni již svou zvláštní tělesnou konstitucí, ale není nám zřejmé, jakým bytím technika je.

prof. Ing. Peter Staněk, CSc. (02.01.2014)
Civilizačné modely
Sme svedkami veľmi zaujímavého vývoja v rámci globálneho sveta i globálnej ekonomiky. V prvej línii je to predovšetkým výrazné zväčšenie vzájomnej previazanosti národných ekonomík i národných spoločností.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET