:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2013

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (31.12.2013)
Futurologická feéria. SVET 2054. Niekoľko vhľadov z krištáľovej gule.
Éra premeny sa začala po doznievaní povojnovej konjunktúry a potrvá zhruba storočie, preto horizont 1954-2054. Nástup postindustriálnej spoločnosti od polovice päťdesiatych rokov nastolil koniec modernity v zmysle industriálnej civilizácie. Revolúcia už prebehla a to na sklonku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia prostredníctvom emancipačných hnutí. Štrukturálna kríza súčasného svetového systému ako globálny nedostatok zisku sa začala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti kulminuje, keďže len pol percenta finančných transakcií sa týka reálnej fyzickej ekonomiky a teda efektívnej alokácie zdrojov.

Ing. Michal Majtán, PhD. (12.12.2013)
Krátkodobá prognóza zvyšovania dôchodkových dávok starobných dôchodcov a starobných dôchodkov.
V súčasnosti sa zvyšovanie dôchodkových dávok vykonáva podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení /v znení neskorších predpisov - rekonštruované znenie účinné od 1.1.2013/. Konkrétne podľa § 82.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (21.10.2013)
Outsourcing: je zahraničné vlastníctvo výhodné?
O slovenskej ekonomike sa hovorí, že je malá a extrémne otvorená, preto treba vytvárať exkluzívne podmienky zahraničným investorom, a to aj na úkor znevýhodnenia domácich podnikateľov. Ešte pred desiatimi a viac rokmi sa hovorilo o vstupe zahraničného kapitálu ako o „plachej srnke“. Na to si dnes nikto nespomenie, ale prístup ostáva rovnaký, náklady na jedno pracovné miesto sú v rámci doteraz uplatňovanej praxe 31 tisíc eur. Napriek tomu, že už prebehla diskusia, že vhodnejšie by bolo upravovať daň z príjmu právnických osôb, aby sa nedeformovalo podnikateľské prostredie.

RNDr. Emil Páleš, CSc. (07.07.2013)
Rôzne cesty do rôznych budúcností.
Čo máme robiť? Čím začať? Musí vzniknúť a zosilnieť hnutie - alebo ak chcete náboženstvo, ktoré sa jednoducho rozhodne pre vyššie hodnoty a stane sa zárodkom budúcnosti uprostred rozpadajúcej sa civilizácie. Musíme poznávať a správne si utvárať duchovné pojmy, uznať svet nehmotných právd za skutočný a konať podľa toho.

PhDr. Viliam Jablonický (30.05.2013)
Obava pred revolúciou v Nemecku a Európe? Hľadanie cesty z hlbokej ekonomicko-sociálnej a morálnej krízy.
Začiatkom novembra 2012 Hamburger Abendblatt zverejnil zrejme prvý mimoriadnu správu, ktorú potom prevzal významný nezávislý a pomerne, na našu škodu neznámy, švajčiarsky týždenník Zeit-Fragen, Otázky doby, aj na svojej rovnomennej web stránke zeit-fragen.ch, dostupnej okrem nemčiny aj vo francúzštine a angličtine: Jeden z najúspešnejších a zaiste stále dobre informovaných nemeckých kancelárov Helmut Schmidt sa obáva možnej revolúcie v Európe!

Ing. Michal Majtán, PhD. (24.04.2013)
Výsledky školstva v SR
Metódou komplexného prognostického modelovania sa spracúvala aj prognóza vývoja vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v SR. Vychádza z metodológie východiskovo spracovanej v tíme vedenom M. Zemanom v 70-tych rokoch minulého storočia. Konkrétne sa uplatnila aj na Ústave informácií a prognóz školstva. Z prác vyplynulo, že koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva staršieho ako 15 rokov sa zvýši do roku 2015 oproti roku 1970 o 37% / z 1,408 v roku 1970 na 1,925 v roku 2015.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (23.04.2013)
Spory o globálnu budúcnosť – transformácia alebo revolúcia?
Podľa môjho názoru kapitalizmus nezanikne na základe organizovanej revolúcie podľa marxistickej tézy, ale prostredníctvom transformácie, ktorú si vynútila kríza. Hovorí sa o krachu komunistickej utópie, rovnako však zlyhala neoliberálna utópia konca dejín. Všetky iné varianty svetového poriadku okrem multipolarity vedú k vojne, ktorú nemôže nikto efektívne vyhrať a viedla by k návratu do barbarstva.

Ing. Michal Majtán, PhD. (20.03.2013)
Príjmy a životné podmienky obyvateľstva SR
Podľa štatistického zisťovania - tzv. EU SILC - v roku 2011, a to s údajmi za rok 2010 bola hranicou rizika chudoby suma 315 € na osobu a mesiac.

Ing. Michal Majtán, PhD. (14.01.2013)
Možné stratégie na zabezpečenie optimálneho sociálneho a ekonomického vývoja v SR a v ČR
Súčasný stav ekonomiky a sociálnej oblasti v SR i v ČR sú na dobrej štandardnej úrovni. Východiskovo - vo všeobecnom a súhrnnom vyjadrení sú lepšie ako kedykoľvek inokedy v histórii. Je tomu tak najmä v hodnotení podľa trajektórie vývoja SR a ČR. Napriek niektorým výkyvom išlo o dlhodobo zlepšujúci sa vývoj. Čiastočne je to pomerne dobré aj relatívne v porovnaní s ostatnými štátmi sveta. V tomto ohľade však už treba situáciu hodnotiť kritickejšie.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET