:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2012

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Mgr. Ľudmila Anderková (22.04.2012)
Vývinová futuristika
Pedagogická fakulta UK v Bratislave a jej význam pri vzniku vývinovej futuristiky, ako nového odboru futurológie na báze prírodných vied. Futurológia patrí do skupiny spoločenských vied s výrazným filozofickým a politickým podtextom. Je zadefinovaná ako veda o budúcnosti, zaoberajúca sa vytváraním scenárov možného budúceho vývoja ekonomiky, spoločnosti a civilizácie. Futurológia kladie dôraz na identifikáciu možných príležitostí a ohrození.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (03.04.2012)
Voda ako výnimočný kapitál Slovenska
Úloha prechodu ekonomiky Slovenskej republiky do postindustriálneho štádia vôbec nie je nová, stojí pred nami už polstoročie. Po voľbách dozrel čas na stanovenie kľúčovej hybnej sily, faktora rozhodujúceho pre budúcnosť bez ohľadu na aktuálne politické spory. Týmto strategickým faktorom je podzemná voda ako výnimočný prírodný kapitál Slovenska.

Ing. Michal Majtán, PhD. (14.03.2012)
Podnety do Programového vyhlásenia vlády SR 2012
Premiér Robert Fico požiadal sociálnych partnerov - zamestnávateľov, odbory, samosprávu, vedecké inštitúcie a cirkvi - o námety do tvoriaceho sa programového vyhlásenia novej vlády.

Johan Galtung (10.02.2012)
Zanik posledniho imperia
Gigantické dluhy, miliony nezaměstnaných a vnitřní nepokoje. USA se nacházejí v ekonomické, vojenské a morální spirále směřující prudce dolů. Bezpečnostní experti předpovídají konec této supervelmoci již na rok 2020. (Svět a civilizace 2/2012)

Ing. Anton Hykisch (01.01.2012)
Budúcnosť je najmä nezvládnutý dnešok
V novoročnom období sa médiá pretekajú vo víziách možnej budúcnosti. Sú to vízie málo zodpovedné, marketingovo zamerané. Ľudia sú náchylní ponímať budúcnosť ako niečo neznáme a preto hrozivé. Mýtizácia budúcnosti existuje od pradávna.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET