:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2011

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Ing. Michal Majtán, PhD. (28.12.2011)
Ako v druhom desaťročí 21. storočia?
Pozoruhodné prognózy vývoja, a to všestranne chápaného spoločenského života na druhé desaťročie 21. storočia vyslovil George Friedman v knihe „Nasledujúce desaťročie“ /kde sme .... a kam sa uberáme/, Vydavateľstvo Ikar, Bratislava, 2011 (pôvodne Random House, USA a Kanada, 2011). Autor sa v knihe zaoberá budúcnosťou celého sveta. Možno však oprávnene konštatovať, že predovšetkým z pohľadu USA a dokonca najmä z pohľadu záujmov USA.

Prejav známeho filozofa slovinského pôvodu Slavoja Žižeka na protestnom zhromaždení proti neonormalizácii 17.11.2011 na Václavskom námestí v Prahe. (17.11.2011)
Co se stalo před 22 lety? Boj o budoucnost je vždy zároveň bojem o minulost. Pokud jste na to dost staří, vzpomeňte si, proč jste vyšli do ulic před 22 lety. Vyšli jste do ulic za solidaritu a svobodu. A to co jste dostali, je svoboda bez solidarity, svoboda zkorumpovaného kapitalismu.

Ing. Michal Majtán, PhD. (7.10.2011)
Výročie popravy vizionára Mikuláša Drábika
Viacerí vizionári mali dramatický život. Niektorí skončili aj tragicky. Tak skončil, a to popravou v Bratislave 16.7.1671 aj Mikuláš Drábik. Stalo sa tak pred starou radnicou. M. Drábika označovali za lednického Nostradamusa /holandský vizionár/.

Josef Šmajs a kol. (28.9.2011)
Deklarace závislosti
Vedeni obavou o zachování evoluční perspektivy lidstva vyjadřujeme znepokojení nad tím, jak současná globalizující se kultura (civilizace) svou expanzí destruuje Zemi a ničí předpoklady pro život budoucích generací. Považujeme za prokázané, že Země člověku nepatří a že člověk není přírodě nadřazen.

Rozhovor s Clausom Offem. (11.8.2011)
Od migrácie v geografickom priestore k migrácii v biografickom čase.
Normatívna teória distributívnej spravodlivosti sa už viac ako tridsať rokov sústreďuje na otázky, ako od seba oddeliť komponenty šťastia a ľudského úsilia. Táto výzva je ešte naliehavejšia v súvislosti s interpersonálnym rozdeľovaním životných šancí na globálnej úrovni. Dôležitý rozdiel medzi normálnou lotériou a prírodnou lotériou spočíva v tom, že tá druhá zahŕňa možnosti (obmedzené) corriger la fortune vyúsťujúce do premeny lotérie na určitý úžitok v prospech človeka.

Rozhovor s Martinom Hartmannom. (8.8.2011)
Paradoxy súčasného kapitalizmu.
Je pravdou, že v období po druhej svetovej vojne sa zaznamenal v niektorých kapitalistických krajinách na Západe určitý pokrok v sociálnej a morálnej oblasti, neznamená to však, že by sme si mali toto obdobie idealizovať.

Rozhovor s Jacobom Dahlom Rendtorffom. (7.7.2011)
Bez uznania niet spravodlivosti.
Sartre v tejto práci nahrádza boj za uznanie sociálnym bojom prerastajúcim do revolúcie za lepšiu spoločnosť. Táto dialektika sa špirálovito opakuje, skupina ľudí sa stmeľuje, stáva sa organizovanou skupinou až sa napokon inštitucionalizuje. V tomto dialektickom procese sa uznanie realizuje ako slobodný projekt jednotlivcov s cieľom bojovať za spravodlivejší spoločenský poriadok.

PhDr. Ivan Bajer, CSc., poradca pre stratégie a vízie efektívneho rozvoja spoločnosti (20.6.2011)
Formovanie vodno – potravinovej bubliny.

Hospodárstvo sveta začína vykazovať príznaky blížiace sa k bodu varu. V r. 2006 upozornil Nouriel Roubini na praskajúcu finančnú bublinu /nielen v realitných trhoch/ a stal sa predmetom výsmechu bankárov a politikov. Nasledovala globálna finančná a hospodárska kríza.

Rozhovor s Ilonou Švihlíkovou. (30.5.2011)
Hľadanie alternatívy voči kapitalizmu.
Zasväteného určite prekvapuje, že ťažisková ekonomická sféra prijala jestvujúcu krízu s prekvapením. Bolo totiž všeobecne známe, že najmä obdobie rokov 1994 – 1998 značne poznačili rôzne depresie a výkyvy, či už išlo o Mexiko, juhovýchodnú Áziu, Rusko, Argentínu, Brazíliu, neskôr Japonsko, alebo napokon o bublinu dot.com (internetová sieť) v Spojených štátoch. Všetko toto signalizovalo, že v celom systéme pretrváva silná nerovnováha. V tom čase sa ešte darilo presúvať krízové javy na perifériu či semiperifériu globálnej ekonomiky.

Rozhovor s Davidom Schweickartom. (12.4.2011)
Viac demokracie na pracoviskách.
Je pravdou, že ak kapitalistovi hrozí bankrot, podielnici trpia. Trpia však aj pracovníci, ktorí prichádzajú o prácu. Nezabúdajme, že zisk sa v demokratickej firme definuje ináč ako v kapitalistickej. V prvej ide o rozdiel medzi príjmami a „nepracovnými“ nákladmi – keďže práca sa neráta medzi výrobné náklady. Keď sa kapitalista dostane do ťažkostí, jeho prvou a bežnou reakciou je prepúšťanie zamestnancov (keďže práca patrí medzi výrobné náklady). Demokratický podnik takto nereaguje.

Rozhovor s Marekom Hrubecom. (30.3.2011)
Autorita a autoritárstvo.
Práve autoritárske metódy sú dnes vo svojej podstate vedľajším produktom predovšetkým individualistických, a nie kolektivistických programov. V spoločnosti, kde prevládajú hodnoty prehnaného individualizmu, najmä individualistického konzumerizmu, sa vytvárajú podmienky na ľahké ovládanie občanov a na autoritárske myslenie a správanie politikov. A je to práve partokracia, ktorá prispieva k negatívnym prejavom autoritárstva.

Rozhovor s Václavom Bělohradským. (23.2.2011)
Globalizácia a obrat k identite: o európskych hodnotách.
Nietzsche vidí jadro modernosti v nihilizme. Ohlasuje jeho príchod, nie však ako stratu a rozpad hodnôt, lež ako uskutočnenie základnej európskej hodnoty, ktorou je hľadanie pravdy. Hovorí: „Medzi silami, ktoré morálka vypestovala, bola aj pravdivosť, hľadanie pravdy, tá sa však napokon obracia proti samotnej morálke, odhaľuje jej zaujatosť a pôsobí ako stimul nihilizmu.“ Morálna interpretácia pravdy jednoznačne prikazuje hľadať pravdu a z toho plynie povinnosť podrobiť kritickej analýze všetko, čo sa prijíma ako hodnota.

Doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc., filozofka, FiU SAV (15.2.2011)
Budúcnosť sociálne odkázaných a demontáž sociálneho štátu.
Jedným z nevyriešených problémov je problém finančného zabezpečenia sociálnych služieb pre znevýhodnených občanov. Na základe analýzy súčasných neoliberálnych koncepcií načrtneme, aké riešenia v tomto smere ponúka neoliberalizmus a aké sú jeho praktické konzekvencie.

Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., vysokoškolský pedagóg (9.2.2011)
Koniec prvého desaťročia 21. storočia bez osláv.
Svet sa, žiaľ, nestal po rozpade bipolarity pokojnejším ani lepším či krajším a v tomto desaťročí akoby sa ešte zhoršil a zošpatnel. V priemere možno ľudia zbohatli, ale cíti to len ich malá časť. Aj na Slovensku máme bezpochyby už viac materiálnych statkov ako za čias socializmu. Otázka je však v tom, kto ich vlastní a čo z toho je skutočne naše a čo sú len veci z pôžičiek a hypoték, čo zahraničné investície a pod..

Rozhovor s Jeremym Rifkinom. (1.2.2011)
Globálne prázdniny.
A nezaváňajú azda utópiou veľké továrenské haly, v ktorých nie je jediný človek, pretože všetko robia stroje? To je utópia, ktorá sa splnila. Prečo by sa nemali plniť utópie o pospolitom živote? Radikálne výzvy si vynucujú radikálnu odpoveď. Alebo chcete radšej čakať so založenými rukami, až nezamestnaná väčšina, zbavená prostriedkov pre život, zničí celý poriadok a vráti vás o niekoľko storočí späť?

David Schweickart, University Chicago (24.1.2011)
Po kapitalizme. Predslov autora k slovenskému vydaniu.
Pri písaní knihy mi ani vo sne nezišlo na um, že raz budem pripravovať predslov k slovenskému vydaniu. Podnetom na zrod publikácie boli neočakávane veľké protesty proti neoliberálnej globalizácii, ktoré hlboko zarezonovali vo verejnosti v novembri 1999. V tom čase sa demonštranti z celého sveta, reprezentujúci širokú škálu politických, ekonomických a etických záujmov, zišli v Seattli, aby vyjadrili nesúhlas so stretnutím predstaviteľov Svetovej obchodnej organizácie. Kritika neoliberalizmu zo strany rozbúreného aktivistického hnutia sa mi zdala dôležitá a priliehavá, ale zároveň značne nekomplexná.

Rozhovor s Petrom Staněkom. (1.1.2011)
Cena prežitia.

Za posledných šesť rokov európske podniky emitovali 3,6 bilióna eur podnikových dlhopisov, ktorých ročná dlhová služba predstavuje 800 miliárd. Podniky ju nesplácajú a my sa tvárime, že tento problém neexistuje. Preto musím súhlasiť s malou skupinkou odborníkov tvrdiacich, že kríza potrvá ešte roky - možno päť, možno sedem a možno aj desať rokov.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET