:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2010

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992

PhDr. Ivan Bajer, CSC., poradca pre stratégie a vízie efektívneho rozvoja spoločnosti (10.12.2010)
Voda - stratégia rozvoja Slovenska, nová paradigma, vládne a politické riziká vodnej nekoncepčnosti.
Modrá revolúcia – tak možno v skratke charakterizovať prelomový význam vody pre budúce desaťročia. Nielen pre svet, ale aj pre Slovensko s jeho značnými zásobami podzemnej vody. Táto globálne-lokálna kombinácia sa javí ako veľká výzva a zároveň obrovská možnosť pre doterajšiu transformáciu Slovenska. V tomto zmysle je využitie vodného potenciálu Slovenska najprv spojené s búraním viacerých mýtov a myšlienkových stereotypov silne zakorenených v politike, vládnutí a bežnom vedomí ľudí.

Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc., teológ (16.11.2010)
Je dlhodobo udržateľný život možný?
Človek je od prírody odkázaný na umelosť, teda na kultúru a civilizáciu. Tvorí prostredníctvom kultúry svoju prírodu, kultúrnu druhú prírodu. Niet pochýb: kultúra techniky a vedy nám spravidla prospieva. Problém spočíva v tom, ako ďaleko sa môže človek so svojou druhou prírodou, čiže kultúrou, vzdialiť od prírody prvej.

PhDr. Ivan Bajer, CSC., poradca pre stratégie a vízie efektívneho rozvoja spoločnosti (26.10.2010)
Koncepčná kríza a vytváranie novej paradigmy videnia surovín Slovenska
Dlhodobým problémom Slovenska je neschopnosť inovovať. Slovná podpora inovácií ostro kontrastuje so skutkovým stavom. Príčin je viac, ale najdôležitejšia vyplýva zo súvisu globálnej krízy s krízou vízie Slovenska. V danej súvislosti je podcenenie inovácie v politike a spoločenskej vede najzreteľnejšie. Možné negatívne dôsledky takého podcenenia pre ďalší vývoj reštrukturalizácie hospodárstva sú vysoko pravdepodobné.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof (1.10.2010)
Globalizácia ako problém transformácie kapitalizmu

Je evidentné, najmä po prevratoch z konca 80. rokov, keď sa odstránili posledné bariéry, že globalizácia reprezentuje hlavný megatrend svetovej civilizácie na počiatku druhého milénia: zdá sa, akoby absentovali akékoľvek zábrany vo vzťahu k nastoleniu globálneho kapitalizmu v horizonte najbližšieho štvrťstoročia, uvedené sa však netýka protirečení, ktoré sú imanentné samému procesu jeho rozširovania.

Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orleans, Henri Sterdyniak (6.9.2010)  
Manifest zdrcených ekonomů

Hospodářská a finanční krize otřásla světem již v roce 2008. Přesto se dosud nezdá, že by nahlodala nadvládu myšlenkových schémat, kterými byly vedeny hospodářské politiky v uplynulých třiceti letech. Moc financí není nijak zpochybněna. Navzdory tomu – pod tlakem ze strany Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a ratingových agentur, se původní přístupy s obnovenou silou znovu používají v programech reforem a strukturálních změn, byť v minulosti vedly ke zvýšení nestability a nerovnosti, a nyní mohou zhoršit i průběh krize v Evropě.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof (25.6.2010)
Latinská Amerika – okno do budúcnosti?
Súčasná civilizačná kríza poskytuje silné argumenty na zdôvodnenie potreby hľadania alternatívnej nekapitalistickej cesty spoločenského vývoja, keďže ideológia neoliberalizmu prestala fungovať ako jediná nespochybniteľná univerzálna normativna koncepcia. Ak hľadáme alternatívu, existuje v súčasnosti niečo ako okno do budúcnosti, odohráva sa niekde sociálny experiment, ktorého výsledok ovplyvní globálnu budúcnosť ľudstva?

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (5.3.2010)
Chudobná sociálna spravodlivosť v SR. Prognóza vývoja starobných dôchodkov.
Rast spotrebiteľských cien a rast priemerných miezd sa solidárne premieta do tzv. valorizácie starobných a iných dôchodkov. A to na základe rastu cien a miezd za príslušný minulý rok. Potom však ale až v nasledujúcom - teda ďalšom roku. V ostatných rokoch tomu tak bolo v nadväznosti napr. na rast cien v januári bežného roka až po 1,5 roku - to znamená až k 1.7. ďalšieho roka.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET