:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2007

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (2.12.2007)
Pozoruhodné disproporcie vo vývoji vybraných ekonomických ukazovateľov v SR
Vo vývoji niektorých ekonomických ukazovateľov v SR prebiehajú pozoruhodné vzájomne sa odlišujúce disproporcie. Sú oproti bežným očakávaniam relatívne nadmerné. V prvom rade uvádzam východiskové údaje o vývoji HDP v prvých troch štvrťrokoch 2007.

Ing. Eduard Šarmír, DrSc., vedecký pracovník (1.6.2007)
Vývoj prognostického myslenia - Krátky prehľad
Tak ako sme ju definovali, prognostika má krátkodobú históriu, keďže sa vlastne rozvinula až po druhej svetovej vojne. Predchádzali jej však viaceré podoby prognózovania, ktoré majú svoje korene už v 19. storočí, v ktorom, v nadväznosti na pokroky poznania, sa rozvinuli nové literárne žánre charakteru utópií a science-fiction. Ale už dávnejšie predtým vznikali ojedinelé diela anticipačnej literatúry.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (5.3.2007)
Budúce svetové civilizačné zmeny a megatrendy
Takmer všetky reálne predpokladané civilizačné problémy, megatrendy a budúce zmeny majú a budú mať nadnárodný, európsky i celosvetový charakter. To vyžaduje spoločný postup vlád, medzinárodných organizácií, nadnárodných korporácií, vedeckých ustanovizní, vysokých škôl i mimovládnych občianskych organizácií.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET