:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2004

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Mgr. Ján Herich, ÚIPŠ (jún 2004)
Kvantitatívna prognóza vývoja regionálneho školstva do r. 2025
Štúdia "Kvantitatívna prognóza vývoja regionálneho školstva" bola spracovaná v rámci plánu hlavných úloh ÚIPŠ na rok 2003. Obsahuje predikciu základných kvantitatívnych ukazovateľov materských, základných a stredných škôl. Očakávaný vývoj počtu novoprijatých žiakov, žiakov, absolventov, tried, učiteľov a učební sa opiera o aktuálnu demografickú prognózu a štruktúru väzieb vnútri školského systému. Výsledky prognostického modelu regionálneho školstva sú prezentované formou tabuliek, grafov a deskriptívno-analytického komentára.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (marec 2004)
K varovnej vízii a prognóze dlhodobého vývoja Slovenska
Objektívne odôvodnenie vzniku a jestvovania vízií, prognóz, či dlhodobých plánov, programov a stratégií vyplýva z jednej z vlastností ľudí, že sú cieľavedomými a po druhé spoločenskými. Víziou sa v najvšeobecnejšom slova zmysle rozumie predstava o možnej dlhodobej budúcnosti.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (január 2004)
Slovensko na ceste do neznáma (Recenzia knihy)
Vydaná kniha je dielom redaktora (M. Ač), viacerých editorov (F. Gál, P. Gonda, M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Timoracký a P. Zajac) a autorov podkladových štúdií ako aj (zrejme) konzultujúcich spolupracovníkov. Okrem úvodu pozostáva z 23 kapitol a záveru. Na úvod možno uviesť, že vydaná kniha predstavuje takmer identický text s víziou Slovenska spracovanou autormi pre Úrad Vlády SR, resp. neskôr aj v knižnej podobe.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET