:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognóza vývoja obyvateľstva v SR do r. 2025

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Štatistický úrad SR publikoval koncom roka 2007 aktualizovanú prognózu vývoja obyvateľstva v SR do roku 2025. Spracovaná bola na základe prognózy vývoja pôrodnosti, úmrtnosti a medzištátnej migrácie.

V rámci daného horizontu do roku 2015 sa predpokladá rast ročných prírastkov obyvateľstva od 6 do 10 tis. osôb. /v tom prirodzený prírastok sa kvantifikoval na počty 3 - 4 tis. osôb a migračného salda na 3 - 5 tis. osôb/.

V období 2016 - 2025 sa predpokladá, že prirodzený prírastok obyvateľstva v rokoch 2016 - 2018 /od 3 do 1 tis. osôb/ sa postupne zmení v ďalších rokoch na prirodzený úbytok, a to od mínus 1 do mínus 9 tis. osôb. V nadväznosti na to celkový prírastok obyvateľstva bude postupne klesať z 9 tis. osôb v roku 2016 na 1 tis. a približne nulu v rokoch 2024 a 2025.

Prognózovaný vývoj obyvateľstva v SR podľa stredného variantu z roku 2007:

Rok

Počet obyv. k. r. (tis. osôb)

Priemerný vek (roky)

1990

5 311

33,6

1995

5 367

34,5

2000

5 403

36,0

2005

5 389

37,4

2006

5 394

37,7

2007

5 400

38,0

2008

5 407

38,3

2009

5 415

38,6

2010

5 424

38,8

2015

5 472

40,1

2020

5 510

41,3

2025

5 522

42,6

Z tabuľky vidieť, že počet obyvateľov v SR by sa mal za približne 20 rokov zvýšiť len o 122 tis. osôb.

Pritom priemerný vek obyvateľov by sa mal zvýšiť z 38 rokov v roku 2007 na takmer 43 rokov v roku 2025. Bude to dôsledok predpokladaného rastu počtu obyvateľov vo veku 65 rokov a viac. Ich počet má vzrásť zo 648 tis. v roku 2007 na 1 047 tis. v roku 2025. Podielovo pôjde o stúpnutie z 12% v roku 2007 na 19% v roku 2025.

Prameň: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do r. 2025, Infostat, Výskumné demografické centrum, B. Bleha a B. Vaňo, Bratislava, november 2007, Populačný vývoj v SR, Infostat, VDC, B. Vaňo a kol. Bratislava, november 2007

Bratislava 5.1.2008

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET