:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Pozoruhodné disproporcie vo vývoji vybraných ekonomických ukazovateľov v SR

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Vo vývoji niektorých ekonomických ukazovateľov v SR prebiehajú pozoruhodné vzájomne sa odlišujúce disproporcie. Sú oproti bežným očakávaniam relatívne nadmerné.

V prvom rade uvádzam východiskové údaje o vývoji HDP v prvých troch štvrťrokoch 2007.

  • HDP v stálych cenách, t. j. reálne vzrástol oproti rovnakému obdobiu v roku 2006 o 9,0%

  • súčasne vzrástli ceny /inflácia/ o 2,6%

  • v nadväznosti na to HDP v bežných cenách vzrástol o 11,6%

Ako možno vidieť rast HDP tak v reálnom vyjadrení v stálych cenách a tobôž v bežných cenách bol vysoký. To je vysoko pozitívny trend.

V súvislosti s rastom HDP v bežných cenách o 11,6% by mal rásť takmer rovnako, alebo len mierne pomalšie aj rast objemu vyplácaných miezd a odmien za prácu. Tie však vzrástli dosť podstatne nižším tempom. Vzrástli len o 9,7%, čiže len približne na úrovni 84% vo vzťahu k dosahovanému tempu rastu HDP v bežných cenách.

Obdobná nesúvzťažnosť bola aj vo vzťahu rastu celospoločenskej produktivity práce na jedného zamestnaného /rast o 9,1%/ a oproti tomu rast priemerných nominálnych miezd len o 6,9%. To znamená, že rast priemerných miezd "nasledoval" rast produktivity práce približne len z troch štvrtín /76%/.

Pritom však a vlastne oproti tomu - zisky finančného a nefinančného sektora vzrástli pri raste HDP v bežných cenách o 11,6% až o 20,4% /z toho v nefinančných korporáciách o 19% a vo finančných korporáciách až o 33,5%/. To znamená, že zisky rástli takmer 1,8 krát rýchlejšie ako HDP.

V absolútnom vyjadrení boli zisky v prvých troch štvrťrokoch 2007 na Slovensku v sume 279 mld Sk / z toho v priemysle takmer - 77 mld Sk, v obchode - 51 mld Sk, doprave, poštách a telekomunikáciách takmer - 39 mld Sk a vo finančných korporáciách viac ako - 29 mld Sk/.

Drvivá väčšina podnikov /korporácií, vr. bánk, poisťovní a pod./ je v rukách zahraničného kapitálu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že majú na Slovensku zrejme výrazne nadštandardné prostredie. A to najmä z pohľadu možností šetriť na nákladoch za pracovné sily. Zrejme sa odborárom neveľmi darí presadzovať záujmy bežných zamestnancov.

Prameň: ŠÚ SR - vývoj ekonomiky v 1.-3.Q 07 z TB 30.11.2007

Bratislava 2.12.2007

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET