:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Negatívne neproporcionality vo vede a výskume na Slovensku

Ing. Michal Majtán, PhD.

Ing. Michal Majtán, PhD. - Negatívne neproporcionality vo vede a výskume na Slovensku

Všeobecne je pertraktované, že objem výdavkov na vedu a výskum /VV/ je na Slovensku nízky. V absolútnom i relatívnom význame slova. Nízky je najmä v relatívnom vyjadrení. To špeciálne najmä v relácii k väčšine iných štátov sveta. V pojednaní pôjde najmä o porovnávanie a posudzovanie situácie vo vede a výskume na Slovensku, vr. jej výsledkov v rámci Európy.

Konkrétne - s ohľadom na disponibilné údaje z iných štátov Európskej únie /EÚ/ – v roku 2014 výdavky na vedu a výskum v prepočte na 1 obyvateľa boli v Slovenskej republike /SR/ v sume 124 €. Ale v priemere za 28 štátov EÚ boli až 558 €. Na Slovensku teda dosahovali približne len pätinovú úroveň z priemeru EÚ /22,2%/.

Výdavky na VV vo vzťahu k dosahovanému hrubému domácemu produktu /HDP/ - čiže podiel z neho majú na Slovensku relatívne vyšší pomer. V roku 2014 predstavovali z HDP 0,89%. Podiel výdavkov na VV za celú EÚ bol 2%. To znamená, že relácia Slovenska k tomuto priemeru za EÚ bola vyššia – 44%.

Uvedené však neospravedlňuje fakt, že počet európskych patentových prihlášok v prepočte na milión obyvateľov bol na Slovensku neproporcionálne výrazne nízky – len 13. Ale v priemere za celú EÚ to bolo 113. To znamená, že na Slovensku v relácii k priemeru za EÚ len vo výške 11,5%. Pre porovnanie /ako je uvedené vyššie/: výdavky na VV na Slovensku boli v prepočte na 1 obyvateľa vo vzťaku k priemeru za EÚ vo výške 22,2% a vo vzťahu k HDP 44%.

Ak by počet patentových prihlášok bol aspoň úmerný pomeru výdavkov na VV k priemeru za EÚ /22%/ malo by ich byť za SR približne 25, čiže raz toľko.
Negatívna disproporcia v neprospech dosiahnutých výsledkov VV na Slovensku je teda okolo 100%. Prihlášok patentov by mal byť o 100% viac – t.j. dvojnásobok.

Uvedené skutočnosti ukazujú výrazne nízku efektivitu vynaložených prostriedkov na VV na Slovensku.

Žiaľ nie je to navyše krátkodobý jednorázový jav. Obdobný vývoj je dlhodobý. Je zistené, že aj v rokoch Československa takmer vždy podiel Slovenska na počte patentov a vynálezov bol medzi 6 - 8 % z celoštátneho počtu. Hoci podiel Slovenska na výdavkoch na VV bol v priemere okolo 25%.

Hypoteticky a sarkasticky možno uviesť, že úmerne výsledkom VV by sa na Slovensku mal znížiť objem výdavkov na VV v prepočte na 1 obyvateľa zo 124 € na polovicu /na 62 €/.

Prameň:
Slovensko v EÚ – veda a technika, Štatistický úrad SR, 2016

Bratislava 6.2.2017

Ing. Michal Majtán, PhD.
čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET