:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Obava pred revolúciou v Nemecku a Európe? Hľadanie cesty z hlbokej ekonomicko-sociálnej a morálnej krízy.

PhDr. Viliam Jablonický, publicista, historik kultúry

Autor je členom výboru Futurologickej spoločnosti na Slovensku.

Začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil zrejme prvý mimoriadnu správu, ktorú potom prevzal významný nezávislý a pomerne, na našu škodu neznámy, švajčiarsky týždenník Zeit-Fragen, Otázky doby, aj na svojej rovnomennej web stránke zeit-fragen.ch, dostupnej okrem nemčiny aj vo francúzštine a angličtine: Jeden z najúspešnejších a zaiste stále dobre informovaných nemeckých kancelárov Helmut Schmidt sa obáva možnej revolúcie v Európe! Pre orientáciu čitateľa postačí, iba podtitul časopisu reflektujúceho najzávažnejšie problémy nielen Švajčiarska, či nemeckého jazykového, kultúrneho a ekonomického vplyvu, ale aj európske a globálne, ktoré majú dopad na predovšetkým menšie a menej dominantné štáty: Týždenník pre slobodnú výmenu názorov, etiku a zodpovednosť pre posilnenie a udržanie práv národov, ľudské práva a humanitárne práva národov. Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov, orientáciou sociálny demokrat, vyslovil to zrejme nenáhodne siedmeho novembra na Hospodárskom fóre hamburgského, iného veľmi vplyvného nemeckého týždenníka Die Zeit - Doba. Pred šesťsto elitnýmiu poslucháčmi z hospodárstva, politiky a menežmentu. Súbežne ju publikoval internetovo nielen Die Zeit, ale aj Die Welt, ten to dal tiež na titulnú stranu, do titulku Wir-stehen-vielleicht-vor-einer-Revolution-in-Europa a ďalšie veľké nemecké médiá.Text príznačne, ako mnohé iné veľmi závažné, naše médiá vôbec nezaznamenali. Na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete, varoval, že "Sme v prevečer možnej revolúcie v Európe". Konštatoval, že nielen európske inštitúcie stratili dôveru, ale neistotu cítiť aj v Číne a USA. V rámci celodňovej diskusie o budúcnosti Európy a eura, spoluúradujúci šéf Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, sebakriticky priznával a označoval "krátkodobé maximalizácie zisku v bankách za ekonomicky nezmyselné". /Tu pripomínam, že rakúske médiá, viackrát, naposledy približne pred rokom, uvádzali, že zisky ich bánk v strednej a východnej Európe boli práve najvyššie na Slovensku, ktoré kapitálovo nedisponuje, čo je jedna z európskych rarít, jedinou vlastnou bankou!/ Fitschen považoval vytvárané škody za dlhodobé a navyše neumožňovali vyplácať výnosy v najväčších nemeckých bankách skôr ako po piatich rokoch, takže uvedený program musia banky zásadne zmeniť. Optimistickejší bol spolkový minister financií Wolfgang Schäuble v lakonickej mediálnej citácii: "Dokážeme to prekonať, ale Grécko sme ešte nedoriešili." Pripomínam, že to bolo to ešte pred novembrovým bruselským stretnutím členských štátov menovej únie a EU, ktoré Grécku odpustili ďalšie desiatky miliárd eur, oddialili im splátky a prisľúbili zapožičať ďalšie obrovské sumy peňazí...Pravdaže a to sa týka zásadne aj našej sociálno-ekonomickej úrovne.

Bezpečnostno-politické ohrozenie

Približne v rovnakom čase prednášal v Bruseli pred belgicko-švajčiarskom obchodnou komorou André Blattmann, švajčiarsky veliteľ armády, ako o tom píše to isté číslo Zeit-Fragen 48/2012, obavu a varovanie z toho, že dlhová kríza v Európskej únii prináša vysokú nezamestnanosť, ktorá sa stáva najväčším bezpečnostno-politickým ohrozením takej konsolidovanej krajiny ako je Švajčiarsko. Hovorkyňa Európskej únie Pia Ahrenkilde odmietla akékoľvek obavy Švajčiarov, zmluvami úzko prepojenými s Úniou výčitkou, že s obdobnými katastrofickými scenármi sa EÚ nebude zaoberať, teda, že ich nebude počúvať. Navyše aj nedávne udeľovanie Nobelovej ceny za mier Únii malo nasvedčovať, že Európa bola a ostane mierovým projektom. Neutrálni Švajčiari však, napriek očividnému hnevu v Bruseli, tlmočili chladnokrvne, že sa na predpokladaný zložitý vývoj budú pripravovať. Aj keď to nie je dostatočne v celoeurópskom scenári, švajčiarska armáda sa musí prichystať na ochranu kľúčových miest v národnej infraštruktúre, ktoré môžu ohroziť aj priam prívalové vlny najmä sociálno-ekonomických utečencov, ktorí sa aj u nich môžu uchádzať i ilegálne o azyl...

Tú istú obavu tlmočil šéf švajčiarskej armády už na jar 2010 s poukázním na obdobné ohrozenie predovšetkých päť južných krajín Grécka, Španielska, Talianska, Francúzska a Portugalska a ich susedov, čo sa dokonca stretlo čiastočne aj s domácim mediálnym a politickým odporom. Blattmann musel svoje stanovisko obhajovať aj v bernskom parlamente, kde zdôvodňoval postupy pri výcviku armády, vychádzajúce aj z pomenovaných ohrození a rizík... Švajčiari aj veľmi citlivo vnímajú slová o možnej sociálno-ekonomickej revolúci tlmočené Helmutom Schmidtom. V redakčnom úvodníku Zeit-Fragen kriticky poukazujú na nedostatočnú starostlivosť pri vzdelávaní a výchove najmä mladej generácie, príprave do budúcich povolaní mladej v EÚ, miesto toho sa oveľa väčšia pozornosť venuje príprave policajných štruktúr na boj s prípadnými lokálnymi nepokojmi. V duchu príbuzného amerického Homeland-Security-Konzept prednedávnom nakupovalo dokonca už hlboko zadĺžené Grécko množstvo tankov značky Abrams práve z USA...Švajčiari vyzývajú uvažovať a konať koncepčne a premyslene v oveľa širších hľadiskách hospodárstva, miestnych, regionálnych a jednotlivých štátnych ekonomík aj s ohľadom na životnú úroveň občanov...

Heiner Flassbeck, hlavný ekonóm a špecialista na meny Organizácie pre svetový obchod a vývoj pri OSN, Unctad, so sídlom v Ženeve, vyslovoval v októbrovom interview v Tages-Anzeiger vážne obavy z budúcnosti eura. Navyše hospodárske problémy ekonomicky dobrých a ekonomiku a sociálne problémy nezvládajúcich krajín, povedú oveľa silnejšie potom k politickej dezintegrácii, čo môže ohrozovať vybudovanú stabilitu v Európe v poslednom polstoročí. Obáva, že to v ohrozených krajinách môže dokonca zničiť vytvorený model demokracie... Politická stabilita krajín je preňho oveľa dôležitejšia ako uchovať za každú cenu vo všetkých krajinách jednotnú menu...Navyše možný výstup z menovej únie bol by lepší ako dnešná politická nestabilita. Mimochodom nedávno obdobne to vyhlásili zástupcovia holandskej vlády. Flassbeck vidí zvýšenú nezamestnanosť aj bez predchádzajúceho tlaku na platy, opätovný tlak však zvyšuje ďalšiu nezamestnanosť. A dnes,v čase najväčšej politickej dezintegrácie v posledných päťdesiatich rokoch požadovať väčšiu integráciu EÚ, považuje za úpne iluzórne.

Francúzski muslimovia

Zeit-Fragen 48/2012 uvádza aj analýzu z dôveryhodného listu o mnohých problémoch vo Francúzsku. Al-Kaida tam už nepredtavuje najväčšie ohrozenie, ako to vyslovil francúzsky minister vnútra, ale teroristické ohrozenia z domácich zdrojov, radikálno-muslimských kruhov, mladých mužov, ktorí sa zoskupujú najmä v predmestiach väčších miest. Obavy vyvolávajú konštatovania, že už to nie sú jednotlivci, ale celé zoslupenia. Už nie sú to cudzinci, ale konvertovaní Francúzi a francúzsky muslimovia. Polícia na ne reagovala početnými domovými prehliadkami a zatknutiami. Príčina? Mladí a dezorientovaní ľudia, vyrastajúci v chudobe,bezperspektívnosti a prostredí kriminality, u ktorých sa vystupňuje nenávist voči spoločnosti, sú vystavení radikálnej islamistickej propagande. Miesto dôkladného vzdelania, ktoré by ich ukotvilo do širších spoločenských a kultúrnych súradníc. Francúzski islamistickí bádatelia poukazujú už dlhšie na džihádsky salafizmus, ktorí sa šíri intenzívnou propagandou cez internet, v mešitách, ale aj priamo väzeniach. Vyzývajú ich k obetovaniu sa v službe v "svätej vojne", odmietajú stať sa úplnými občanmi Francúzska a tak si kompenzujú pocit neúspechu v spoločnosti. Francúzi vidia obrannú cestu voči nim predovšetkým vo výchovnom a vzdelávacom procese, dokonca aj imánov, ktorí majú pôsobiť i vo väzniciach...
Významný a populárny historik Nial Fergusson vo svojej poslednej knihe The great degeneration, ako tlmočilo Neue Zu:rcher Zeitung am Sonntag, 11.novemra 2012, upozorňuje na nebezpečenstvá vo vysoko civilizovaných krajinách, ktoré vyplývajú aj zo sociálnych problémov. Podľa neho starý, zadĺžený a demograficky "nevýkonný" Západ sa rúca nielen hospodársky, ale predovšetkým eticky, ako to interpretoval publicista Beat Kapeller. Ohrozené môžu byť kľúčové politické a spoločenské inštitúcie, po ktorých môže nasledovať ekonomický zosuv, obrovské strety más, sociálne boje, chudoba, dokonca až fašizmus...A to v pesimistickom výhľade už onedlho, ak aj v Európe nenájdeme vhodné obranné a racionálne mechanizmy na prekonávanie mnohostrannej krízy...

Európu znepokojuje najmä nezamestnanosť mladých. V septembri 2012, podľa Eurostatu, avšak už očistená od vplyvu letných brigád a sezónnych prác, bola najvyššia v Grécku a Španielsku, 55,6% a 54,2%! S odstupom nasledovalo na rovnakej úrovni Portugalsko 35,1 a Taliansko, Francúzsko malo 25,7%, EU priemer mal byť 22,8% Podstatne nad priemerom, približne s tretinou nezamestnaných, by sa malo pohybovať aj Slovensko...Z EÚ aj jeho jednotlivých členských štátov vychádzali znepokojivé výzvy, že s tým treba niečo robiť, aby sa mládež nestala zdrojom sociálnych nepokojov, či až revolúcie, ako na to upozorňoval Helmut Schmidt. V pamäti západnej Európy totiž sú ešte nedávne nepokoje z Francúzka roku 2007 a Anglicka o štyri roky neskôr, ako to pripomína ďalší, iba značkou ds podpísaný článok v Zeit-Fragen, č. 48. Pridružovali sa k nim aj ďalšie tohoročné demonštrácie prevažne mladých ľudí v Grécku, Španielsku, Taliansku a opätovne vo Francúzsku či inde, nakoniec i z antikorupčných dôvodov doma. Riešením v Európe nie sú ani nákladne budované policajné oddiely na ich potieranie. Konštruktívne sa musí riešiť predovšetkým nezamestnanosť nielen mladých, primerané odmeňovanie a integrácia do spoločnosti. V tradícii nemecky hovoriacich krajín sa odvolávajú na duálnu výchovu najmä mladých ľudí prácou a praxou, podporou štátnych iniciatív aspoň pre základné vyučenie i menej vzdelaných a zdatných, ktorí sa aj takto ľahšie začlenia do pracovného procesu a spoločnosti. Výskumami sa preukázalo, že tento model, ktorý sme aj my v podobe učňovských škôl mali, podstatne znižuje mieru nezamestnanosti mladých...

Podmiené je to však aj riešením globálnej ekonomickej krízy. Zeit-Fragen, odporúča nevyhnutnosť regulácie najmä špekulatívnych finančných trhov, ale aj štátne zasahovanie do pokiaľ možno nahradzovania dovozových výrobkov vlastnými, teda minimálne dosahovanie potravinovej sebestačnosti. A to sa nemá týkať iba krajín mimo EÚ, či iba neutrálnych. Zákonodarstvo sa má podriadiť občianskym a demokratickým potrebám obyvateľstva, nie moci kapitálu a brutálneho kapitalizmu. A práve tu vidí jeden z problémov aj teoretizujúci právnik Karl Albrecht Schachtschneider. Absolútne nekontrolovaný voľný pohyb kapitálu, čo je jednou z podmienok, členstva a existencie v EÚ, sa môže premeniť dokonca až na "veľkú rabovačku". Právom a povinnosťou národov a štátov je však doma vytvorené príjmy "rozdeľovať demokratickými zákonmi slobodne, rovnomerne a skutočne bratsky" v súčinnosti so slobodným podnikaním kapitalistov. Dnešný brutálny kapitalizmus sa pokúša však presadzovať takmer "nepolepšiteľne" antidemokratické a natisociálne prvky". Tie treba zákondarstvom skrotiť. Zákony v hospodárstve a podnikaní sa odriadiť záujmom obyvateľstva, nie lobistických skupín a iba jednotlivcom. Schachtschneider, okrem iného autor kníh, Demokratie versus kapitalismus. Vom Recht des Menschen, 2001, Demokracia kontra kapitalizmus. O práve ľudí, Die Souvärenität Deutschland. Souverän ist, wer frei ist, 2012, Suverenita Nemecka. Suverénny je ten, kto je slobodný, píše jednoznačne, že finančné skupiny, či "kapitalisti nesmú mať moc, predpisovať zákony občanom". Musia sa obmedzovať manažéri kapitálu ako noví vládcovia sveta, neraz vytvárajúci z más obyvateľstva zúbožené a chudobné vrstvy, doddávam, že nielen celosvetove, obzvlášť v Afrike, ale aj Európe i s pokusmi o neobmedzené zasahovanie práv občanov na Slovensku, pritom: "Sloboda človeka je neoddeliteľná od slobody národov a štátov".

Zdravotníctvo, vzdelávanie, dôchodok

Aký to má odraz môžeme vidieť aj na správe TASR, v zverejnení niektorých faktov z najnovšej štúdie o kvalite života, ktorá skúmala očakávané o vyhliadky o budúcnosti v Európe na rozsiahlych vzorkách až v 34 krajinách. Najnegatívnejšie očakávania mali, dosť pochopiteľe, Gréci, ale potom sme už nasledovali my! To je veľký paradox a obrat od predchádzajúich prioptimistických očakávaní s našou prítomnosťou v Európskej únii, keď sme, naopak v štatistikách dosť bezstarostne figurovali na jedných z prvých miest.... Od roku 2007 Slovensko zaznamenalo najväčší prepad v pocite spokojnosti so životom, a to hneď po Grécku a Malte! Podľa Andreja Králika zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: "Sme veľmi nespokojní so zdravotníctvom, vzdelávaním a dôchodkovým systémom. Máme veľmi nízku dôveru vo verejné inštitúcie. Pokiaľ ide o sociálne napätie, najviac Slováci vnímajú napätie medzi bohatými a chudobnými a medzi národnosťami, respektíve etnickými skupinami."

Vo Veľkej Británii a Švédsku, spokojnosť so životom s pribúdajúcim vekom narastá, na Slovensku je to naopak. Prekvapujúco vyznieva, že s Grékmi a Bulharmi odpracujeme týždenne najviac hodín! Krízová ekonomicko-sociálna realitu odráža aj celkovú úroveň poklesu optimizmu a pocitu šťastia za posledné roky v Európe až o pätinu. Výnimkou sú sevverské krajiny - v Dánsku, Fínsku a Švédsku podľa prieskumu je až 80 percent optimistov. U nás: "v dôsledku krízy môžu byť zraniteľní aj ľudia, ktorí majú na prvý pohľad dobré vyhliadky, avšak v dôsledku straty zamestnania, nárastu dlhov či neistého bývania môžu čeliť problémom." Andrej Králik navrhuje vyzdvihnúť úlohu rodiny, poslancom a zamestnávateľom "zakotviť väčšiu flexibilitu pracovného času, "zlepšenie dostupnosti predškolských zariadení tak, aby sa lepšie dali zladiť rodinné a pracovné povinnosti."

Na ozadí tohto prieskumu niektoré európske ohlasy sú oveľa pesemistickejšie. V Neue Zu:rcher Zeitung am Sonntag publicista Beat Kappeler vyslovoval v novembri varovania aj pre civilizované štáty zovšeobecňovaním o starom, zadĺženom, demograficky málo výkonnom a politicky takmer zmätenom Západe, ktorý sa rúca nielen hospodársky, ale aj morálne. Komu to vraj nestačí, má si prečítať najnovšiu knihu populárneho historika Nialla Fergussona The Great Degeneration, Veľká Degenerácia. Fergusson uozorňuje na možný pád predtým osvedčených inštitúcií v spoločnosti, za nimi nasleduje nielen hospodársky zosuv, ale aj možné obrovské spoločenské strety. sociálne boje, chudoba, dokonca aj možný nástup fašizmu. Ak sa nenájdu vhodné prostriedky, Európa od toho nemusí byť ani veľmi ďaleko.

Na spomínanom hamburgskom stretnutí to však spolkový minister minister Wolfgang Schäuble z CDU videl trochu aj ako Schmidt, Kaeller, či Fergusson optimistickejšie cez celosvetové zmeny a význam eura v globalizovanom hospodárstve. Dokonca podľa Die Weltu aj nemeckej tlačovej agentúry "Ak by sme nemali európsku menu, museli by sme ju nájsť". Európa je stále najväčším hospodárskym regiónom sveta a euro je svetovo dôležitá mena. Musíme sa však usilovať udržať sa stále medzi celosvetovo konkurenkcieschopnými. Poukázal, že náklady na mzdy v ďalších európskych krajinách oveľa viac stúpli ako v Nemecku, zrejme aj v nepomere k výkonnosti a produktivite práce a tým sa k nemu priblížili... Majú sa však vraj "polepšiť", odkázal poslucháčom, alebo iba vyjadril optimistickejšiu víziu budúcnosti. Považoval by za nesprávne, ak by Nemecko obmedzovalo svoje kroky v produktivite práce a exporte. Dynamika rastu aj bez toho v Európe poklesla, mala by však mať nižšiu tendenciu ako v predchádzajúcich rokoch alebo v ďalších regiónoch sveta. Varoval, že by spoločnosti, ale zrejme aj štáty, mohli rýchlo prepadnúť panike, ak by nevideli perspektívu do budúcnosti.

Severné a Južné Euro?

Do nejednoduchej a antikrízovej diskusie v Nemecku a Európe však výrazne zasahujú ďalšie zoskupenia, ktoré sa pokúšajú o alternatívne scenáre budúceho politického vývoja. V Nemecku napríklad Frei Wähler, Slobodní voliči, ktorí prvýkrát získali v posledných volbách pozície v bavorskom parlamente a vytvorili dokonca celonemecké združenie početných vedcov, politikov a angažovaných občanov Wahlalternative 2013, Volebnú alternatívu 2013. Nechcú vytvoriť žiadnu stranu, ale chcú byť zastúpení vecnou argumentáciou v Nemeckom parlamente voči všetkým tam vládnym a opozičným stranám. Poukazujú na mediálnu neobjektivtu voči nim. Možno preto, že sú kritickí nielen voči euru, eurovalu, ale aj prehlbovaniu integrácie Európy na nejaký Spolkový štát Európa. Jeden z ich hovorcov je profesor hospodárstva Bernd Lucke na univerzite v Hamburgu, ktorý bol jeden z iniciátorov Výzvy vyše 300 ekonomických vedcov proti bankovému financovaniu a bankovej regulácii európskych štátov. Podľa nich ani dnešná nemecká opozícia nie je skutočnou alternatívou v Bundestagu a nielenže si neuvedomuje ale ani nepripravuje riešenia voči tomu čo si Volebná alternatíva 2013 dala už do prvej vety a z toho vychádzajúcich opatrení: Podľa nich totiž "Spolková republika Nemecko je v najťažšej kríze vo svojich dejinách" na čom sa práve nevhodným spôsobom malo prejaviť nielen euro, ale aj neprimeraný /politický/ tlak naň a vytváranie jeho konkurencieschopnosti za každú cenu. "Celé štáty postavilo na okraj platobnej neschopnosti. Štruktúrne reformy sa stali neprechodné, alebo uvrhli jednoduché obyvateľstvo do biedy". Odmietajú cestu aby Nemecko platilo dlhy za všetkých, garantovali dlhy všetkých štátov, zachraňovali cudzie banky a poskytovali Európskej centrálnej banke bezhraničné kredity, z ktorých možno až stovky miliárd eur sa už nikdy nemusia navrátiť...Vo volebných cieľoch Wahlalternative 2013 sa objavuje podmienka, že Nemecko nebude v súlase s Maastrichtskou zmluvou platiť dlhy cudzích štátov a dokonca, že sa vzdá euro-meny! Každý štát bude môcť z euro-meny vystúpiť! Mesto toho navrhujú Nord a Süd -euro, Severné a Južné Euro alebo paralelné meny. Pri všetkých dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa Nemecka požadujú tiež ľudové hlasovania - referendá. Všetko chcú presadzovať v súlade s demokratickým poriadkom SRN a mierovou jednotou. Aj o tom možno čítať v októbrovom týždenníku Zeit-Fragen 43/44/2012. Ak aj niektoré závery znejú pre niekoho neskutočne až fantasticky Slovensko sa aj nimi musí zaoberať s plnou vážnosťou, už aj preto, že je na Nemecko a EÚ hlboko naviazané a musí premýšľať aj o všetkých možných, aj krízových scenároch vývoja Európy a sveta, aby na ne bolo včas, reálne pripravené. Prirodzene to tak robia všetky najvyspelejšie a najúspešnejšie štáty sveta, medzi ktoré, bez ohľadu na veľkosť, chceme patriť. Veď v Nemecku dokonca nie sú ani ojedinelé a vplyvné hlasy pre návrat k marke ako o nich písal napríklad Thomas Hoyer v kritickom článku Rückkehr zur D-Mark!Podnikateľ vychádzal zo základnej a nespochybniteľne de Gaullovej tézy o Európe vlastí, štátov a národov, teda, že pokladom starej Európy je mnohostrannoť kultúr. Ale tu pokračoval už dnes veľmi diskutovanou a spornou tézou na nemeckej pôde, že "spoločná mena je vzburou proti nemeckému štátu".

Obrana suverenity

Profesor Albrecht Schachtschneider to vyjadril v konštatovaní aj inom rovnomernom článku z Zeit-Fragen 49/ 2012 dokonca na príklade ekonomicky a politicky Európe dominujúceho súčasného Nemecka, "Die Verteidigung der Souveränität der Nationalstaaten ist der heutige Beruf derer, die die Freiheit der Bürger als Menschen nicht aufgeben wollen" "Obrana suverenity národných štátov je dnes poslaním, ktorých sa sloboda ľudí ako občanov nemôže vzdať". Viacerí globalisticky uvažujúci naši svetoobčania, neraz so silným mediálnym vplyvom ale i niektorí politici, túto tézu dnes nechcú brať u nás ako samozrejmosť. Otázka je potom koho a aké záujmy potom reprezentujú. (Minule som bol priam šokovaný, ako si takmer monopolný moderátor Š.H., ktorý si donedávna s pomocou nejakej lobby vytvoril súkromnú pobočku svojho privátneho časopisu Týždeň a svojich priateľov, dokonca vo verejnoprávnej televízi RTVS, "moderujúc iba" stretnutie záhadného slovensko-maďarského zmierenia v bratislavskom františkánskom kláštore, ktoré má navonok "zdanlivo ušľachtilý program", pozri charta XXI.eu, takzvane "neutrálne" nabral na rohy pre neho ktovieprečo "nezmyselnú" Trianonskú zmluvu, ktorá mala uškodiť vraj susedom... Takéto jednostranné spochybnenie mierového usporiadania špeciálne strednej Európy, nepriamo aj nasledujúcom Parížskou a ďalšími zmluvami, nevyslovil priamo hlúpo verejne a kryptorevizionisticky zo slovenskej strany doposiaľ nikto! Pravda, predseda rady RTVS Kollár dlhuje stále, napriek viacerým sľubom, vrátane písomného, aj po jeden a pol roku, stanovisko televíznej rady za vysielania Maďarského magazínu, za viacnásobné jednostranné hagiografické obhajovanie najväčšieho maďarského revizionistu z nášho územia, Jánosa Esterházyho, Pálom Csákym, v lete uplynulého roku, ešte za predchádzajúcej riaditeľky Zemkovej, ktorá zostala dodnes dlžná, vlastne aj dnešné vedenie RTVS aj požadovanej objektívnej relácii a diskusii o tomto vo väzení sa zrazu na takmer "svätca" premenenom antisemitskom politikovi...)

Schachtschneider považuje suverenitu Nemecka za ústredný problém nielen integrácie Nemecka do Európskej únie ale aj jeho postavenia medzi všetkými štátmi sveta. Tu sa dokonca odvoláva na Putinov koncept Ruska a sveta v premenách, ako ho zadefinoval ešte v predvolebnej prezidentskej agitácii v Moskovských novostiach 27. februára 2012. Ten upozorňoval, že početné ozbrojené konflikty, ktoré vypukli v poslednom čase, "porušujú stáročia posvätný princíp štátnej suverenity", čím v medzinárodných vzťahoch vniká morálno-právne vákuum. "Často sa hovorí, že ľudské práva majú prednosť pred štátnou suverenitou." Putin uznáva, že všetky zločiny proti ľudskosti sa majú posudzovať pred medzinárodnými súdmi. Ak sa však ľudské práva chránia iba z vonkajších podnetov selektívne a keď pri takejto obrane sú porušované iné ľudské práva, medzi nimi " posvätné a najdôležitejšie právo na život" potom to považuje za číru demagógiu. Tento rozšírený koncept suverenity ovažuje za akceptovateľnejší aj nemecký právny teoretik.

Ochrana kultúry dialógu

Racionálna Európa a svet chce ísť však inými cestami, predovšetkým, dôvery a spolupráce na mierovej báze, čo je zaiste tiež jednou z podmienok ako sa dostať z tejto hlbokej ekonomicko-sociálnej a morálnej krízy. Zo stránok OSN a vysokého komisára na ohchr.org sa dalo v septembri, k Medzinárodnému dňu mieru, ktorý si tiež naše médiá ani nevšimli, na rozdiel od Zeit-Fragen 42/2012 dočítať, napríklad od experta Alfera de Zayas o výzve k štátom a občianskym spoločnostiam na mierové riešenie všetkých sporov. Angažovaní sa na ochrane kultúru dialógu a odmietnutia zdôvodnení "logiky" vojny. Upozorňoval, že "mier je tam, kde vládnu ľudské práva, právo vôbec a sociálna spravodlivosť".Navyše kde vládne solidarita netreba používať žiadne násilie, či vnútroštátne, alebo medzinárodné. Občianske a národné spoločnosti, podľa experta, majú všade požadovať mierové riešenia, aby sa mohli užívať celosvetovo ľudské práva spolu s bezpečnosťou pre ľudí, ich rozvojom v spravodlivosti a demokracii. Zrejme aj to malo byť cieľom udelenia Nobelovej ceny za mier pre Európsku úniu, hoci to vyvolalo dosť polemík, aby Európa sledovala túto civilizačnú líniu, možno aj s pripomenutím, že predtým v nej neuveriteľne mnohokrát zlyhala so strašnými dôsledkami nielen pre starý kontinet, ale celý svet.

Pravdaže ani my nevystačíme s pasívnym pozeraním ako všetky ťažké súčasné problémy rieši svet, Európa, EÚ, či naši najbližší či vzdialenejší susedia. Musíme zapojiť všetky svoje intelektuálne a mravné sily, aby sme intenzívne, efektívne a rýchlo hľadali celospoločensky najlepšie riešenia aj v našom štáte. Spätne k tomu môže dopomôcť aj oveľa objektívnejšia a zasadnejšia a komplexnejšia reflexia v čase jeho dvadsaťročného jubilea, ako v Slovenskom rozhlase, Českej televízii, nevraviac o denníku, ktorý sa tvári naj-mienkotvornejší, kde dochádza takmer výlučne k historicky jednostranným interpretáciám a nepochopeniu historického a emancipačného vývoju a vzostupu Slovákov a občanov Slovenska minimálne od dvadsiateho storočia.

Nám však ide predovšetkým o zaistenú budúcnosť, akceptovateľnú a primeranú civilizačne, kultúrne a sociálne pre všetkých, nielen dočasne privilegovaných ekonomicky a politicky, neraz zneužívajúcich svoje posty a degradujúcich, najmä morálne celú spoločnosť a jej perspektívy. Neobíde sa bez triezveho a vecného hľadania nevyhnutných zmien a premien i reálnych alternatív v našom civilizačnom okruhu, ako sa to napríklad kriticky pokúšala aj spoločná medzinárodná konferencia v Prahe a Bratislave, na pozadí brutálneho vývoja súčasného globálneho kapitalizmu, ktorá analyzovala predovšetkým paradoxy "nevyhnutných a nemožných systémových zmien" /František Novosád/ i viaceré rozpracované modely vecných riešení najmä závažných sociálnych problémov. Pozri videozáznamy vystúpení konferencie Sociálne zmeny a premeny civilizácie na futurologia.sk! Aj to je však iba závažnejší príspevok k stále ešte ojedinelým a vlastne takmer prvotným diskusiám u nás, ktoré budú mať, dúfajme, mnohých alternatívnych pokračovateľov, kým sa nájde reálny a hlboký spoločenský konsens podstatne vylepšenej spoločnosti.

PS:
V skrátenej a mierne upravenej podobe /najmä titulu a medzititulkov/ text napísaný a odoslaný v decembri 2012 uverejnili na pokračovanie Slovenské národné noviny ako: Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? - 1. a 2. časť. Postavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti. SNN 21 /1. jún/ 2013, s. 7 a SNN 22 /8. jún/ 2013, s. 7. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET