:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Budúcnosť je najmä nezvládnutý dnešok

Ing. Anton Hykisch, prozaik, dramatik a autor literatúry pre deti a mládež

V novoročnom období sa médiá pretekajú vo víziách možnej budúcnosti. Sú to vízie málo zodpovedné, marketingovo zamerané. Ľudia sú náchylní ponímať budúcnosť ako niečo neznáme a preto hrozivé. Mýtizácia budúcnosti existuje od pradávna.

Sme vo vzťahu k budúcnosti naozaj iba smiešnou hračkou neznámeho Osudu? Nie je v tomto ponímaní – vrátane zaručených proroctiev o konci sveta či zániku našej planéty – kus alibizmu? My, ľudia, my občania, za nič nemôžeme. To všetko budúcnosť, neznáme sily.

Pravdaže, existujú sily, s ktorými si nevieme rady. Prírodné katastrofy, zemetrasenia, cunami. Ťažko ich predvídať, ešte ťažšie pred nimi sa brániť. V oblasti prírodných úkazov sa vďaka vede pásmo nevypočítateľnosti zužuje. Už desiatky rokov vieme o hrozbe klimatických zmien. Vieme o postupnom vyčerpaní zásob nafty, zemného plynu, uhlia a ďalších energií. Vieme o hrozbe jadrových zbraní v nezodpovedných rukách.

Vďaka novým technológiám, prognostickým metódam vieme o okolitom svete oveľa viac ako ľudia pred sto rokmi. Mali by sme byť pripravenejší.

Okrem prírodných katastrof existujú katastrofy vyvolané výlučne ľudským konaním. Prúd ľudského konania miliárd ľudí je nepretržitý. Včerajšok od dneška, dnešok od zajtrajška sa nedá oddeliť tenkou čiarou...

Budúcnosť je najmä nezvládnutý dnešok. Budúcnosť sa z veľkej miery skladá z našich chýb, omylov, nedostatku poznania, z nedostatku vôle konať, brániť sa.

Ako dlhoročný člen americkej World Future Society občas prinášam informácie či názory futurológov USA. Mnohé názory sú čudné, komické, poznamenané optikou ekonomicky najvyspelejšej krajiny sveta, zhýčkanej nekonečnou konzumnou špirálou. V USA je stále neuhasínajúci optimizmus, všemocný scientizmus. Všetky globálne problémy sveta vyriešia nanotechnológie, genetické manipulácie, symbióza ľudského mozgu so superpočítačmi, umelá inteligencia, slnečná energia získaná fotovoltovými panelmi na Mesiaci namierenými na vyprahnutú Zem, masové použitie riadených robotov, lacná elektrická energia na základe supravodivosi, atď. Technologické zmeny môžu prispieť k riešeniu problémov. Samy o sebe však nestačia na balvan omylov, ktoré stoja pred ľudstvom.

Základnou výzvou pre ľudstvo je komplex ekologických problémov a následne preľudnenie. Dnes už každý pociťuje klimatické zmeny v dôsledku globálneho oteplenia. Budúcnosť je temná, veď radikálnemu riešeniu sa vyhýbajú práve vlády hlavných znečisťovateľov tejto planéty – USA, Čína, Rusko... V otázke preľudnenia došlo k istému upokojeniu. Sú prognózy, že demografická krivka sa zlomí a planéta uživí aj ďalšie miliardy. Za predpokladu, že urobíme také a onaké opatrenia...A tu sa začína ďalší kolotoč problémov.

Okrem ekologickej krízy máme na krku ekonomickú krízu. Nečakane prepukla v tých častiach sveta, ktoré sa považujú za hnacie motory našej planéty – v Severnej Amerike a v Európe. Ekonomická kríza vyvoláva vážne otázky. Je globálna finančná kríza nejakým nadpozemským javom, nepredvídateľnou prírodnou katastrofou? Veď ju zapríčinili ľudia!

Nie je ekonomická kríza signálom všeobecnejšej poruchy systému, ktorý euroamerická civilizácia ponúkala svetu ako najlepší systém hospodárenia?

Silnejú hlasy v Európe aj v USA, že súčasné naliehavé ekologické problémy našej planéty plus ekonomická kríza najvyspelejších krajín sveta spolu vytvárajú novú veľkú hrozbu. Americkí futuristi označili tento balík ako globálna megakríza. Východiská z megakrízy predpokladajú rôzne scenáre, od optimistických cez umiernené až po katastrofické. Nebudeme ich rozoberať.

Je jasné, že východiská z krízy závisia predovšetkým od ľudských faktorov. Od hĺbky poznania širokej verejnosti, ale najmä od politických lídrov a finančných oligarchov. Po poznaní nasleduje druhá fáza – vôľa zasiahnuť, rozhodnúť sa. Práve v ľudských faktoroch spočíva možnosť usmernenia budúcnosti.
Má ekologická kríza planéty a globálna ekonomická kríza niečo spoločné?

Dve krízy sú prepojené. Drancovanie prírodných zdrojov planéty, pokles neobnoviteľných zdrojov, globálne oteplenie, zmena klímy sú nepochybne následkom ľudskej činnosti. Škodlivé dôsledky sa globalizáciou iba zväčšili. Najcivilizovanejšie národy sú najväčšími mrhačmi energií a zdrojmi najväčšieho znečistenia. Globálna ekonomika rozčesla svet. Ledva desatina obyvateľstva sveta vlastní 80 % bohatstva sveta, kým 1,5 miliardy obyvateľov Zeme živorí na pokraji hladu. Demografický vývoj zvyšuje armádu chudobných tejto planéty. My bieli Euroameričania svojou nechuťou trápiť sa s deťmi, klesáme na 7 % svetovej populácie. Obklopuje nás vyše 6 miliárd ľudí tretieho sveta, podstatne chudobnejších od nás, z iných civilizácií. Situácia zrelá na sociálne nepokoje.

Američania nazvali tento vývoj v globálnej megakríze ako „muddling down“, čo sa dá preložiť niečo ako „zapadanie do blata“ alebo „zmätené šmýkanie sa smerom nadol“.

Narušenie ekologickej rovnováhy planéty, rovnako ako ekonomické krízy zapríčinili ľudia. Nie dnes alebo včera. Možno od objaviteľských ciest v 16. storočí, či od vynálezu parného stroja alebo od zostrojenia prvého automobilu. Pravdaže, nikto nechce a nemôže vrátiť svet o niekoľko storočí dozadu do stavu bez techniky. Problém je v tom, ako neprekročiť hranicu medzi rozumným použitím a nekonečne rastúcim konzumom. Tu sa dostávame na šmykľavú ideologickú pôdu o fungovaní trhovej ekonomiky, vyspelého kapitalizmu, globalizácie.

Oheň, paru, elektrický prúd, jadrovú energiu ľudia môžu s radosťou využívať, ale v rámci rozumných dohodnutých pravidiel, obmedzení, limitov. Ekonomické kategórie ako voľný trh, konkurencia, túžba po zisku – sú výsledkom základných ľudských vlastností, vášní. Večnú túžbu ľudí mať viac, prekonať súpera, môžeme využívať, ale v rámci rozumných pravidiel. Ľudská túžba zvíťaziť nad súperom, byť úspešnejší, mať viacej – je rovnako nebezpečná energia, ako založenie prvého ohňa alebo rozbitie atómového jadra. Ľudské vášne vyvolávajú štiepny proces. Deliacelú spoločnosť, na tých, čo majú viac a chcú viac a na tých, čo majú menej a budú mať ešte menej. Na víťazov a na porazených. Na plnoprávnych a bezprávnych. Na prvotriednych a podradných. Na pánov a na sluhov.

Ekonomické krízy možno vysvetľovať zložitými teóriami za ktoré možno získať aj Nobelovu cenu. Tieto teórie neberú do úvahy základné ľudské zlyhania. Tu nepomôže ekonomická veda a politológia. Skôr etika či axiológia, teória hodnôt.

Globálnu finančnú krízu môžeme vysvetliť, povedzme, ako výsledkom opustenia zlatého štandardu, deregulácie národných mien a neskôr svetového finančného trhu. Za Marxových čias išlo v ekonomike o boj kapitalistu a námezdného robotníka. Podiel zisku a podiel mzdy. Finančné operácie umožnili zbohatnúť aj mimo produktívnej sféry z úrokov, z prenájmu, z požičiavania. Vynoril sa tretí partner. Bankár, rentiér, burzový špekulant, fiktívny investor. Nadnárodný. Tajomný. Neznámy. Nafúknutá finančná bublina derivátov puchne a rastie, lebo prináša peniaze a bohatstvo. Všetci cítia že úverové bohatstvo môže byť domčekom z karát. Prináša však také obrovské možnosti a zisky! Finanční oligarchovia sú stále silnejší a vplyvnejší. Bez regulácie. Ale dokedy?

Vo svete sa ozývajú radikálne aj opatrné hlasy, že svet akosi nie je v poriadku. Súčasný systém nás šmýka k blatistému dnu. Megakríza nám posiela signály: Pozor! Rútite sa nesprávnym smerom! Treba sa zastaviť, premyslieť svoj celý systém života. Megapolisy. Mrakodrapy. Klimatizácia. Individuálna doprava. Diktát reklamy. Vláda médiá. Životný štýl. Rodina. Manželstvo. Pohodlný svet bez detí . Prisťahovalci ako roboti. Relativizmus hodnôt. Právo na život. Utrpenie a smrť sú nežiaduce. Všetko je na webe. Zánik knihy. Obriezka žien. Nepoznaná transcendencia. Boh je dávno mŕtvy. Krásna každodennosť. Hotely pre zvieratá. Priemerný vek v Ugande. Minerálka v pet fľaške. Počet miliardárov. Priemerný starobný dôchodok v SR. Zákon šaríja. Veľkochov kurčiat. Drogové kartely. Rakovina. Pedofília. New York bez elektriny. Oligarchovia za dverami.

Zaniká jedna civilizácia? Sme na prahu zániku Západu? Zlyhal kapitalizmus? Nastupuje nový socializmus? Ako máme zmeniť svoje životy? Kto nás povedie? Kde je správny smer? Zdravý rozum naznačuje, že väčšina našich problémov je spoznateľná a riešiteľná. Máločo je v oblakoch nad nami, čím nechcem povedať, že by sme nemali veriť v niekoho najmocnejšieho nad nami. Som presvedčený, že odpovede na otázky globálnej megakrízy treba hľadať vo sfére etiky ľudského správania. Pravidlá láskavého spolužitia ľudí medzi sebou, spolužitia ľudí s prírodou a s transcendentnom ľudia poznajú od počiatku ľudského rodu. Formulovali ich staroindické védy, Budha, Konfucius, Platón, Aristoteles, Ježiš Kristus, sv. Augustín, Dante, Kant, možno aj Marx, Camus, Schweitzer, dalajláma, poslední pápeži. Stačil by aspoň pokus uviesť túto etiku do praxe.

Budúcnosť pred nami sú nedoriešené a zle riešené problémy dneška. Boli spôsobené ľuďmi a ľudia si ich musia aj riešiť. Máme k dispozícii dva mocné nástroje. Politiku a ekonomiku.

Zlyhanie Európskej únie, krach Grécka z nedbanlivosti EÚ je príkladom, ako politici podcenili význam ekonomiky. Solidarite uhrádzania strát za lajdákov musí predchádzať solidarita v šetrnosti, odmena sa úspory. Riešením krízy eurozóny nemôže byť rozpustenie, ale výber odhodlaných a šetrných členov, aby rozkrútili pokazený stroj. Kto vedome nechce, nech ide od toho. Nepovažujem dvojrýchlostnú Európu za nejakú tragédiu. Tragédiou pre Slovensko by bolo, keby sme neboli v tvrdom a prísnom jadre tých šetrných. Je lepšie byť v búdke so strojvodcom, než v poslednom vagóne. Netreba sa báť myšlienky Spojených štátov európskych. Je lepšie sedieť vo vlaku, než osamotený kráčať pešo pri trati. Nebál by som sa centralizácie fiškálnej politiky. Harmonizáciu európskych daní si tiež treba analyzovať. Nevyhovuje našim oligarchom. Lenže štát zajtrajška musí byť ekonomicky silnejší, príjmami stabilnejší, aby sme sa konečne zbavili nekonečného zadlžovania.

Podľa povianočných štatistík Slováci stále viacej nakupujú na dlh. Zmena k lepšiemu sa však začína u nás. Musíme zmeniť svoje návyky. Spoliehať sa viacej na výsledky svojej včerajšej a dnešnej práce a nie na budúce príjmy. Filozofia zadlžovania je zlá, je to cesta zničujúca nielen morálne, ale aj prakticky. „Menej troviť, viacej tvoriť.“

Predčasné voľby sú príležitosťou na zmenu. Nie formálnu, ale ozajstnú. Dúfam, že Slovenská republika vojde do dvadsiateho roku svojej samostatnosti ako štát so stabilnou vládou. S politickým konsenzom, že treba hľadať nové cesty. Musíme zreparovať tento štát, aby sa stal naozaj právnym štátom. Aféry ako je „Gorila“ sú desivé. Sú naozaj všetci naši politici predajní? Potrestaním vinníkov treba začať. Súčasne uvažovať, akými mechanizmami zabrániť vplyvu zlých oligarchov. Existujú aj dobrí? Ktovie. Spomeňte si na Mediciovcov v renesancii. Traviči a pritom čo dali svetovému umeniu! Kedy dospejú slovenskí oligarchovia k nadčasovej múdrosti (a podporia napr. dobrý slovenský román alebo film)? Ktorý odvážny politik ich nasmeruje užitočným smerom?

Partokracia na Slovensku začína ľuďom tiež liezť na nervy. Veľké strany by sa mali zamyslieť. Slovenská demokracia potrebuje opravy. Istotne nový volebný zákon. Slovensko rozdelené na viaceré volebné obvody. Možno nejaká kombinácia pomerného a väčšinového systému. Jeden volebný obvod, jeden poslanec. Keď budeš neschopný a zlý, voliči tvojho obvodu ťa rýchlo pošlú dočerta.

Neverím novým spasiteľom. Neverím straničkám bez zaradenia. Osobnosti bez politického programu sa scvrknú na osôbky. A poškodia. Odoberú hlasy stabilným stranám. Radšej mať starých prešibaných politikov, než parlament naivných amatérov, čo neskúsenosťou dovedú Slovensko na pokraj katastrofy alebo v lepšom prípade - na posmech Európy a sveta.

Budúcnosť čaká, ako zvládneme svoje minulé prešľapy. Optimizmus je možný, ak sa neodtiahneme od zodpovednosti za tento štát.

Január 2012 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET