:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Almanach FSS 1990 - 1996

Úvod

Futurologická spoločnosť na Slovensku je počtom členov malá. Jej činnosť je však relatívne pravidelná. Poriadané semináre majú vysokú odbornú úroveň. Sú miestom výmeny odborných názorov na otázky budúcnosti Slovenska, Európy i celého sveta, jednotlivých komponentov sociálneho, ekonomického, ekologického a celkove spoločenského charakteru.

Prednesené úvodné referáty seminárov ako aj spracované samostatné príspevky z ostatného obdobia považujeme za účelné vydať aj vo forme publikácie - almanachu.

Almanach bude slúžiť čitateľom ako významná základňa poznatkov z problematiky vedy o budúcnosti. Ambíciou zostavovateľov i autorov príspevkov je, aby boli inšpiráciou pre pokračovanie v uvažovaní, bádaní a navrhovaní vízii, prognóz, stratégii a pod.

Práca na seminároch ako aj v publikačnej činnosti členov a priaznivcov FSS v ďalšom období bude smerovať k spracúvaniu návrhu vízie Slovenska do r. 2020 a pódia možnosti a potreby aj do polovice 21. storočia.

Bratislava  16.5.1996

Ing. Michal Majtán, CSc.
predseda FSS


Názov: Civilizácia a budúcnosť. Almanach Futurologickej spoločnosti na Slovensku 1990-1996, Editori: Ivan Klinec, Michal Majtán, Autori: Kolektív, Vydanie: Prvé, júl 1996, Vydavateľ: Futurologická spoločnosť na Slovensku, Koceľová 15, 815 94 Bratislava.


Pozor! Almanach si môžete vypožičať v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pod signatúrou: F16599/2 DF.

Späť na stránku Almanach FSS 1990 - 1996 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET