:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Výročie popravy vizionára Mikuláša Drábika

Vizionár Mikuláš Drábik sa narodil 5. decembra 1588 v Strážnici na Morave, to znamená pred 423 rokmi. Tam aj študoval, a to s Jánom Ámosom Komenským. V roku 1616 bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Počas tridsaťročnej vojny sa zapojil do boja proti cisárskym – habsburským vojskám. Po víťazstve cisára musel v roku 1628 z rodného miesta odísť, a to do neďalekého Púchova. Až neskôr odišiel do Ledníc k Rákociovcom.

Mikuláš Drábik písaval vízie v podmieňovacom spôsobe: ak sa urobí, alebo stane to a to – potom sa splní daná vízia. Niektoré vízie sa mu splnili. Iné však nie (napr. o smrti cisára Ferdinanda). Mikuláš Drábik bol významne ovplyvnený Bibliou a predovšetkým prorockými knihami, vr. apokalypsy. Vízie M. Drábika z roku 1638 a z rokov po roku 1642 o budúcej porážke Habsburgovcov ako aj pápeža a o návrate do vlasti vydal J. A. Komenský.

Viacerí vizionári mali dramatický život. Niektorí skončili aj tragicky. Tak skončil, a to popravou v Bratislave 16.7.1671 aj Mikuláš Drábik. Stalo sa tak pred starou radnicou. M. Drábika označovali za lednického Nostradamusa /holandský vizionár/. Pri poprave mal 83 rokov. Stalo sa tak v súvislosti s mimoriadnym súdom s účastníkmi sprisahania proti Habsburgovcom.

M. Drábika zatkli v apríli 1671 v Lednici. Vypočúvali ho na hrade. Potom ho previezli do Leopoldova a neskôr do Bratislavy. Súdili ho štrnásti sudcovia na čele s grófom Jánom Rottálom. Išlo o politicko – náboženský proces. Svoje vízie M. Drábik verejne neodvolal. Rozsudok potom bol krutý. Odsekli mu pravú ruku (ktorá „písala klamstvá“ o Habsburgovcoch). Zoťali mu hlavu, vytrhli jazyk a pribili na stĺp, a to za „nactiutŕhanie“. Nakoniec bol výrok o spálení tela i „zlorečených kníh“ a o rozsypaní popola. Sudca Rottál si však písomnosti ponechal. Medzi nimi knihu revelácií: „Lux in tenebris“. Neskôr sa písomnosti dostali do knižnice Národného múzea v Prahe.

7.10.2011

Ing. Michal Majtán, PhD.
čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
H. Meličkovej 11, 841 05 Bratislava
Tel.: 0904 165 262, resp. 02 65311090
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET