:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Bude prvá svetová atómová vojna?
Čas konania: 6. február 2020 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

Rozhovorom s Jeremym Rifkinom

Herman Kahn (1922-1983)

Herman Kahn bol jedným zo zakladateľov futurológie od 60-tych rokov dvadsiateho storočia. Známe sú jeho analýzy pravdepodobných dôsledkov atómovej vojny a možných spôsobov prežitia. Zaoberal sa systémovými teóriami a vojenskými stratégiami v RAND Corporation a Hudson Institute.

Počas studenej vojny analyzoval „nemysliteľné“ t.j. atómovú vojnu prostredníctvom teórie hier. Kahn bol presvedčený o tom, že atómová vojna vzhľadom na obrovské jadrové arzenály oboch strán sa nedá vylúčiť a že túto vojnu ako každú inú vojnu je možné vyhrať. Predpovedal, že Japonsko a Čína sa stanú veľmocami, Japonsko skôr (v 70-tych rokoch).

V roku 1966 vyšla Kahnova monografia Přemýšlení o nemyslitelném (Thinking about the Unthinkable) v českom preklade vo vydavateľstve Naše vojsko. Uvažoval o štyroch možnostiach vzniku vojny.

1. Nezamýšľaná vojna v dôsledku technickej poruchy alebo ľudského omylu, vyvolania planého poplachu, čo považoval za málo pravdepodobné. Mohlo by sa dať do pohybu seba napĺňajúce proroctvo, napríklad obranný manéver jednej strany bude druhá strana považovať za útočný a jej obranné opatrenia si zle vyloží prvá strana, takže by sa zdanlivo potvrdilo pôvodné podozrenie.

2. Vojna ako výsledok chybných výpočtov. Ide o vojny vznikajúce z oficiálne vyhlásenej „záväznej stratégie“, vystupňovania nátlaku alebo prílišnej sebadôvery. Čím menej sme ochotní ku kompromisu, tým nebezpečnejšej hry sa nakoniec zúčastníme. Názor, že nová vojna by sa zaobišla bez atómových zbraní, je podľa Kahna ilúziou.

3. Dopredu plánovaná vojna. Preventívna vojna môže byť vypočítaný dopredu pripravený útok bez ohľadu na to či protivník takýto útok pripravuje. Môže nastať, aj keby sa zrútila kontrola zbrojenia. Aj obojstranné odzbrojenie by mohlo zvýšiť riziko vojny, keby stav zbraní nepredstavoval zničujúcu hrozbu.

4. Katalytická vojna znamená, že tretia strana úmyselne vyprovokuje pre svoje vlastné ciele vojnu medzi inými dvoma veľmocami preto, aby sa tieto medzi sebou zničili.

Kahn predpokladal, že zrýchlenie závodov v zbrojení by bolo podstatne nebezpečnejšie pre Sovietov. Do roku 2000 predpovedal okrem iného rozšírenie počtu štátov disponujúcich jadrovými zbraňami, väčšie príležitosti k teroru, zvýšené nebezpečenstvo preventívnej vojny, rozšírenie jadrových zbraní medzi nezodpovednými súkromnými organizáciami, komplikovanejšie problémy budúcej kontroly, katalytické a anonymné vojny (anonymné darebáctvo tretích štátov, vlastniacich jadrové zbrane).

Najznámejšou prácou je Herman Kahn – Antony J.Wiener The Year 2000. (A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years), ktorú vydal Hudsonov inštitút v roku 1967. Autori predpokladajú šesť scenárov:

  1. Scenár rozvratu v strednej Európe (Nemecko);
  2. Výbuch násilia medzi Čínou a USA;
  3. Jadrová výmena medzi Sovietskym zväzom a USA;
  4. Výbuch násilia medzi Čínou a Sovietskym zväzom;
  5. Rozsiahla konvenčná a malá atómová vojna;
  6. Povojnové súvislosti (svet ovládaný surovou jadrovou mocou; svety tradičnej moci; svety radikálnych režimov; svety dominantnej deštrukcie).

S časovým odstupom je iste zaujímavé porovnať vtedajšie predstavy so súčasnou realitou. O možnosti ukončenia studenej vojny bez horúcej vojny sa Kahn nikdy explicitne nezmienil. Napriek tomu väčšinu globálnych rizík identifikoval presne, pretože identifikoval ich východiskové predpoklady. Svet sa nestal v deväťdesiatych rokoch bezpečnejším, skôr naopak, je menej stabilný až nestabilný. A účelom varovnej prognózy je, aby sa neuskutočnila, resp. aby poslúžila na mobilizáciu aktivít, ktoré majú zabrániť jej naplneniu.

Anotáciu spracoval Ladislav Hohoš. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2022 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET