:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Jan Keller - Evropské rozpory ve světle migrace
Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos - Řecká tragédie
Čas konania: dňa 21. september 2017 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA, Gunduličova ulica č. 12, Bratislava

Podujatie FSS

P O Z V Á N K A

FUTUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS, Klub nového Slova, Inštitút ASA - Analýzy, Stratégie, Alternatívy v spolupráci s Ústavom politických vied SAV

Vás pozýva na prezentáciu dvoch kníh o súčasnej Európe vydavateľstiev SLON a Novela Bohemica autorov:

Jan Keller : Evropské rozpory ve světle migrace

Ilona Švihlíková, Konstantinos Tsivos : Řecká tragédie

Za účasti autorov.

Moderuje: Ladislav Hohoš

Čas konania: 21. september 2017 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: v priestoroch Inštitútu ASA Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

S pozdravom

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS

Bratislava, 23.08.2017

Ďalej odporúčame do pozornosti: 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2017 veda.sk | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET