:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

František Petrášek - Curriculum Vitae

Narozen v Praze, 1934, ženatý, 3 děti

Vzdělání

1952-56, matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor chemie-fyzika, diplomová práce: Teorie vyvolávacího procesu, obhájena v r.1956 na tamní katedře fyziky pevných látek

1962-68, aspirantské studium na Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika průmyslu, kandidátská práce: Příspěvek k prognostice empirických věd a jejich společenského účinku, obhájena v r.1968 na tamní katedře ekonomiky průmyslu

1970-72, doktorské studium na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, obor logika, doktorská práce Gnoseologický mechanismus empirické přírodovědy, obhájena v r.1972 na tamní katedře logiky

Praxe

1957-67, asistent a odborný asistent katedry technologie Vysoké školy ekonomické v Praze, výuka přírodovědeckých základů průmyslových technologií

1967-69, výzkumný a vědecký pracovník Výzkumného ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví při Vysoké škole ekonomické v Praze , výzkum inovačních procesů a jejich vědeckého zázemí, vedení výzkumného týmu ekonomiky technického rozvoje, přednášky a stáže v Československu a v zahraničí, účast v práci interdiscipinárních týmů v období pražského jara

1970-76, výzkumný pracovník Ústavu pro ekonomiku a řízení vědeckotechnického rozvoje, výzkum metodologie prognózování a metodik programování technického rozvoje pro potřeby inovačních strategií informačních služeb jednotlivých oborů průmyslových výrob v tehdejší ČSR

1977-80, výzkumný pracovník a docent Osrodku badan prognostycznych při Polytechnice ve Wroclawi, výzkum teoretických základů prognostické aktivity a presentace jeho výsledků v polském a zahraničním odborném tisku

1981-84, referent Úřadu presidia Československé akademie věd pro metodické vedení prognostických rozborů vykonávaných členy vědeckých kolegií

1984-90, vědecký pracovník Kabinetu metod plánování Ekonomického ústavu ČSAV, výzkum metodologie prognostických rozborů pro ekonomicky racionální rozhodování, monografické zpracování výsledků a jejich knižní publikace

1991-nyní, docent katedry hospodářské politiky Vysoké školy ekonomické v Praze, přednášky a praktika ze Základů hospodářské prognostiky a Základů metodologie studií budoucnosti, zpracování učebních textů a učebnice i pro zájmově širší okruh studentů

1992-97, vedoucí Střediska Meziuniverzitního programu studií budoucnosti při Vysoké škole ekonomické v Praze, řízení pedagogické, výzkumné, poradenské a konferenční činnosti Střediska na národní a mezinárodní úrovni

1999-2001, člen Rady předsednictva vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii příprava předprojektu strategie na národní a mezinárodní úrovni

Veřejná aktivita

1990-nyní, předseda Občanské futurologické společnosti

1993-2000, šéfredaktor futurologické revue Dialogy s budoucností

1991-nyní, organizátor občanského mezinárodního futurologického bienále „Designing the Future in Europe“

Knižní publikace

1964 - Základy fyziky pro ekonomy (hlavní autor), vyd. Práce, Praha

1988 - Hospodářsky účelné prognózování, vyd. Academia, Praha

2009 - Futurologická studia, vyd. Oeconomica, Praha 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET